Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδριάζουν τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή
Συνεδριάζουν τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζουν τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Με 39 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ο ορισμός προέδρου στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, η απευθείας μίσθωση δύο ακινήτων εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στέγαση και » για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελουμένων και η έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε », προϋπολογισμού 830.000,00€, συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

-Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 • Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

 • Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων, του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Δήμου Βόλου και των του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 495.522,72€ με Φ.Π.Α. και εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.

 • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου». (υπ” αριθμ. 573/2015 απόφαση Ο.Ε.)

 • -Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Αποστόλου Αλεξ. Δράκου». (υπ” αριθμ. 574/2015 απόφαση Ο.Ε.)

  • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου». (υπ” αριθμ. 575/2015 απόφαση Ο.Ε.)
 • Ανάκληση της αριθμ. 757/2015 απόφασης και λήψη νέας για την εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση «ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ» της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής ς.

 • -Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας «Στέκι Δημοτών» Νέας Αγχιάλου για τις ανάγκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

  • Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης για την ανατροπή δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2016.

 • -Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για έξοδα συμμετοχής σε τουριστική έκθεση στη Βιέννη.

  -Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την κειμένου εντύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου και αποστολή υλικού σε έκθεση του εξωτερικού (Βιέννη).

  • Λήψη απόφασης περί παράτασης της ς εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες» ή έκπτωσης του αναδόχου Βανίδη Ιωάννη.
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (κινητή καντίνα κας Σκαμάγκα Ελένης).

 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

 • Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου».

 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ», στη Δ.Ε. Ιωλκού.

 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 686 στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν.Ιωνίας Δ.Βόλου».

 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2013″.

 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ (για άμεση χρήση)».

 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων των Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας».

 • -Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας»

  -Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. – Τελικού, του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058 περιοχή Αγ. Παρασκευής και Ο.Τ. 1424-1444 περιοχή Καραγάτς».

  -Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου για κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».

  • Λήψη απόφασης για την 6η παράταση προθεσμίας του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας – Ζάχου – Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ».
 • Λήψη απόφασης για την κατ' εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/16.

 • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ.Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών».

 • -Ανάκληση της υπ” αριθμ. 28/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2016.

  • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, προϋπολογισμού 49.077,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης της νέας ς ανακύκλωσης αποβλήτων ως και του συμφωνητικού συνεργασίας για την ανάπτυξη κώδικα συλλογής γυάλινων συσκευασιών μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Ε.Ε.Α.Α.

 • -Λήψη απόφασης για τη δωρεά λυομένων οικίσκων.

  -Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ” αριθμ. 13/2015 απόφασης του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα που αφορά στην έγκριση ταμειακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

  • Έγκριση της υπ” αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

  Νωρίτερα, την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016
 • Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 34/2016 Απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την: ¨Έγκριση μελέτης (τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων) και επανακατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ¨Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2016 έως 15-9-2016¨ συνολικού ενδεικτικού προϋπ/σμού 66.930,45€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

 • Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων Πάγιας Προκαταβολής

 • Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από την Πάγια Προκαταβολή

 • Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασμού από υπόλογο ενταλμάτων προπληρωμής

 • -Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής του Αντωνίου Καλατζή του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΕΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΜΙΝΙΣ – 2015

  • Λήψη απόφασης απ΄ ευθείας εκμίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών.
  "Αλιεύοντας" την είδηση