Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Αλμυρού

Mε 30 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού αύριο Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και 18:00.

Τα θέματα που θα τεθούν για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα παρακάτω :

-Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016.
-Έγκριση της Β΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμυρού 2015 – 2019.
-Διασύνδεση του Δήμου Αλμυρού με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.
-Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Αλμυρού ΕΣΠΑ 2014-2020 και εφαρμογής του από τις υπηρεσίες του Δήμου
-Αίτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην ορεινή περιοχή της Όθρυος για τη βοτανικού κήπου.
-Εκμίσθωση έκτασης 500 τ. μ. στη θέση «Τσούκα» Τ.Κ. Ανάβρας.
-Απ' ευθείας μίσθωση ακινήτου στη θέση «ΡΟΔΙΑ» του οικισμού «ΠΗΓΑΔΙ» Δ.Ε. Πτελεού, για χρήση δημοτικού πάρκινγκ.
-Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας το έτος 2016.
-Έγκριση διενέργειας του 1ου Rally «ΑΛΜΥΡΟΣ» στο Δήμο Αλμυρού.
-Ετήσιος προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2016.
-Ετήσιος προγραμματισμός εκδηλώσεων φιλαρμονικής, έτους 2016.
-Κατάπτωση παραβόλου υπέρ του Δήμου.
-Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή σύμβασης του προγράμματος του παιδικού σταθμού: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
-Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. που αφορά στην υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 -Αίτηση περί μείωσης του μισθώματος του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Κροκίου.
-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης Αθανασίου Σαρρή για δωρεάν εκ της Μπάρδα Αθανασίας.
-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (παρ. 1 άρθρο 28 του ΕΚΠ).
-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής εργασιών (άρθρο 67 του Π.Δ/τος 28/80).
-Επικαιροποίηση –Τροποποίηση της αριθμ. 67/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Ανταλλαγή ακινήτων στην Τ.Κ. Πλατάνου μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και: α) Ιωάννη Μακρή, β)Ευφροσύνης Κοντογεωργάκη και γ)Αριστέας Καλτσά.
-Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
-Λήψη απόφασης επί των προτάσεων περί μεταβολών σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
-Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
-Μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή οδ. Όθρυος και Αθηνών λόγω εκτέλεσης του υ :«Βιοκλιματική Αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού»
-Μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία ς, λόγω εκτέλεσης του υ: «Ανάπλαση –Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. ς».
-Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Μυρμηδόνων (από Β. Γεωργίου έως Αχιλλέως) πρ/σμού 12.629,03 €.
-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ».
-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης : «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ»
-Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ς του έργου «Ανάπλαση –Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Πτελεού», Δήμου Αλμυρού.
-Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ς του έργου «Ανάπλαση –Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Σούρπης», Δήμου Αλμυρού.
-Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Δ.Ε. Πτελεού», Δήμου Αλμυρού.

"Αλιεύοντας" την είδηση