Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Δήμος Βόλου 2011 – 2013: μειώθηκε δραστικά,κατά 15, 7 εκατ. ευρώ, το χρέος
Δήμος Βόλου 2011 – 2013: μειώθηκε δραστικά,κατά 15, 7 εκατ. ευρώ, το χρέος

Δήμος Βόλου 2011 – 2013: μειώθηκε δραστικά,κατά 15, 7 εκατ. ευρώ, το χρέος

Της Νατάσας Οικονόμου*

 Μέχρι τώρα η κάθε πλευρά  μπορούσε  να επικαλείται τα στοιχεία που θεωρούσε ότι τη βολεύουν. Πλέον,  μετά την έγκριση  του ισολογισμού 2013 του Δήμου Βόλου από τη σημερινή , μπορούμε να μιλάμε με τα  ίδια, επίσημα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, που προκύπτει είναι σαφές: η απελθούσα όχι μόνο δεν επιβάρυνε ούτε κατ' ελάχιστο τον Δήμο, αλλά αντίθετα, την τριετία 2011 – 2013, μείωσε σημαντικά το υφιστάμενο χρέος, και συγκεκριμένα, κατά 15,7 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις συνθήκες για τη σταδιακή, σταθερή εξυγίανσή του και δίνοντας στο Δήμο προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Όταν μάλιστα θα έχουμε στη διάθεσή μας και τα στοιχεία του ισολογισμού 2014, η αυτή θα είναι ακόμη πιο βελτιωμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31.8.2014, που έληξε η θητεία μας, το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ανέρχονταν σε  6.776.621,78 ευρώ.

Συνεπώς, η συστηματική προσπάθεια μηδενισμού και απαξίωσης των πάντων, στην οποία επιδίδεται ο νυν δήμαρχος, η ενός δήμου δήθεν διαλυμένου και το αναμάσημα περί χρέους «42 εκατομμυρίων» που δήθεν παρέλαβε, και μάλιστα, όπως ανερυθρίαστα αφήνει να υπονοηθεί στις δηλώσεις του, με ευθύνη της απελθούσας δημοτικής αρχής, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό παιγνίδι, χωρίς κανένα έρεισμα στην πραγματικότητα. Είναι μια προσπάθεια να στρέψει τους προβολείς στους προηγούμενους, για να κρύψει την απραξία και τα αδιέξοδα των δικών του επιλογών.

Θεωρώντας υποχρέωσή μας την αντικειμενική και σαφή ενημέρωση των συμπολιτών μας και έχοντας εμπιστοσύνη στην κρίση τους, θα σκιαγραφήσουμε αδρομερώς την πρόοδο που συντελέστηκε στα οικονομικά του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, το διάστημα 2011 – 2013, την πρώτη δηλαδή κρίσιμη τριετία, με βάση, κοινά αποδεκτή και αδιαμφισβήτητη, τα στοιχεία των ισολογισμών της τριετίας.

Ποια είναι, λοιπόν, τα δεδομένα που λαμβάνουμε υπόψη, προκειμένου να αξιολογήσουμε την οικονομική κατάσταση ενός φορέα; Μα βεβαίως την εξέλιξη των υποχρεώσεών του, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών του.

Στο πλαίσιο αυτό, στο , την τριετία 2011 – 2013, σύμφωνα  με τα επίσημα στοιχεία:

 • Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 11,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό περίπου 61%1.
 • Ειδικότερα μάλιστα οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές, μειώθηκαν κατά 8,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό περίπου 75%2, δίνοντας μία μεγάλη ανάσα στην τοπική αγορά και συμβάλλοντας, ώστε να ανακτήσει ο Δήμος την αξιοπιστία του.
 • Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:

α) Τα δάνειά του: ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, κατά την απογραφή έναρξης, είχαν συναφθεί όλα πριν την 31η-12-2010. Τα δάνεια αυτά μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 20,54%, εντάχθηκαν δε σε ευνοϊκές ρυθμίσειςκαι εξυπηρετούνται κανονικά.

 • Δάνειο ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, που συνήψε η απελθούσα δημοτική αρχή το 2012, για την όσο το δυνατό πιο άμεση τότε ανακούφιση των πιστωτών του Δήμου, αποπληρώθηκε ολοσχερώς το καλοκαίρι του 2014. Επομένως, καμία νέα δανειακή υποχρέωση δεν δημιουργήθηκε  στο Δήμο από 1ης-1-2011 και εξής.

β) Υποχρεώσεις πρώην δημοτικών επιχειρήσεων, τις οποίες ανέλαβε και πληρώνει ο Δήμος ως εγγυητής:

 • προς ασφαλιστικά ταμεία: ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν περίπου κατά 1,2 εκατ. ευρώ, και εξυπηρετούνται κανονικά, έχοντας υπαχθεί σε ρυθμίσεις, στα τέλη δε του 2013, απέμεναν υποχρεώσεις 1,5 εκατ. ευρώ.
 • δάνεια: ύψους περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν περίπου κατά 1,1 εκατ. ευρώ, εξυπηρετούνται επίσης κανονικά, έχοντας υπαχθεί στις ίδιες ρυθμίσεις με τα δάνεια του Δήμου.
 • Λοιπές για , εκκαθαριστές κλπ: πληρώθηκε ποσό 300 χιλ. ευρώ.
 • Οι ισολογισμοί του Δήμου Βόλου και των τριών ετών είναι πλεονασματικοί, συνολικά κατά 7 εκατ. ευρώ4.
 • Στα παραπάνω δε συνυπολογίζονται πληρωμές (π.χ. δικαστικών αποφάσεων) που δεν είχαν αποτυπωθεί στην αρχική απογραφή και καταβλήθηκαν μέσα στην τριετία, εντασσόμενες στα έξοδα, και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις υπολογίσουμε με ακρίβεια.

Όλα τα παραπάνω δεν επιτεύχθηκαν, φυσικά, με τον «αυτόματο πιλότο», αλλά οφείλονται στη συστηματική οργανωτική δουλειά που έγινε στο Δήμο από την προηγούμενη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες. Για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα στις σωστές διαστάσεις του, επισημαίνουμε ότι το θέμα των «κόκκινων» δήμων στη χώρα μας όχι μόνο δεν έχει λήξει ακόμη, αλλά υπάρχουν  πολλοί δήμοι που δεν μπορούν καν να συντάξουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για το 2015!

Και όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν, μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, ταυτόχρονα με την ενο των πρώην εννέα ΟΤΑ, τη ριζική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου, τη λύση και συγχώνευση δεκάδων πρώην δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις προσπάθειες προσαρμογής του προσωπικού στα νέα δεδομένα, τη ραγδαία μείωσή του λόγω αποχωρήσεων, τη δραστική μείωση των επιχορηγήσεων από το κράτος κατά τουλάχιστον 62%,  τα ταμειακά ελλείμματα των πρώην δήμων Βόλου, Αγριάς, Αισωνίας, τον περιορισμό των ιδίων εσόδων λόγω της οικονομικής αδυναμίας των συμπολιτών μας, την ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών του Δήμου  και τις αιματηρές προσπάθειες για μείωση των δαπανών.

Οπωσδήποτε, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, υπάρχουν ζητήματα που αποτελούν μόνιμο «πονοκέφαλο» για το Δήμο, τα οποία συνοψίζονται στις υποχρεώσεις από απαλλοτριώσεις και στις σταδιακά εμφανιζόμενες υποχρεώσεις από τις επίδικες υποθέσεις των πρώην ΟΤΑ, καθώς και στις υποχρεώσεις που θα προκύπτουν από την ολο των εκκαθαρίσεων πρώην δημοτικών επιχειρήσεων. Όλες,  υποχρεώσεις του παρελθόντος, που δεν αφορούν στη διαχείριση της απελθούσας δημοτικής αρχής.

Εντέλει, ο νέος Δήμος Βόλου, με την πρόοδο που σημείωσε, όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, την πρώτη κρίσιμη τριετία της ύπαρξής του – ο ισολογισμός 2014 θα δώσει την τελική οικονομική εικόνα της θητείας της απελθούσας δημοτικής αρχής-, «μπόρεσε να βρει περπατησιά» στο σύγχρονο δυσμενές εθνικό περιβάλλον, είναι ένας υγιής και νοικοκυρεμένος δήμος, με μικρές βραχυπρόθεσμες και απολύτως ελεγχόμενες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, και έχει πλέον τη δυνατότητα να εξελιχθεί δυναμικά, προωθώντας την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Εννοείται ότι ειδικά στην πρώτη διετία του νέου Δήμου, μόνο ως απαγορευμένο ανέκδοτο θα μπορούσε να σκεφτεί η προηγούμενη δημοτική αρχή το ενδεχόμενο, επί παραδείγματι, δαπάνης 100 χιλιάδων ευρώ για χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια – απόφαση στην οποία προέβη πρόσφατα η τωρινή διοίκηση του Δήμου, για τα Χριστούγεννα 2015 (!), απόφαση που μόνο πνιγμένο στα χρέη και διαλυμένο δήμο δεν μαρτυρεί.

Η απελθούσα δημοτική αρχή υπήρξε απολύτως συνεπής στις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες. Υποσχεθήκαμε να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο και να του δώσουμε προοπτική. Και τα καταφέραμε. Παρότι, μέχρι τώρα, τα και οι ημέρες της νυν Διοίκησης του Δήμου δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, η ειλικρινής ευχή μας είναι να μπορέσει να παρουσιάσει ανάλογα αποτελέσματα στη θητεία της, για το καλό του τόπου μας.

 

 

 

 

  Απογραφή έναρξης Ισολογισμός 2013 Διαφορά
1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (= προμηθευτές, πληρωτέες επιταγές, φόροι-τέλη, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ): 18.190.477,41 € 7.107.527,79 € – 11.082.949,62 ή μείωση κατά 60,93%.
2. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 11.222.428,63 € 2.854.273,81 € – 8.386.154,82 € ή μείωση κατά 74,57%.
  

 

3.

  

 

Δανειακές υποχρεώσεις

10,3 εκατ. € 8,2 εκατ. € –  2,1 εκατ. € ή μείωση κατά 20,54 %
Ευνοϊκές ρυθμίσεις:·         8ετής επιμήκυνση της αποπληρωμής τους

·         για τα έτη 2013 – 2015, καταβολή μόνο των τόκων, με μειωμένο κατά 0,5 μονάδες επιτόκιο

4. Πλεόνασμα ισολογισμών ·         2011:      1.675.585,86 €·         2012:      1.431.542,76 €

·         2013:      3.911.655,39 €

                      7.018.784,01 €

 

*Η Νατάσα Οικονόμου είναι επικεφαλής της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά», τέως Αντιδήμαρχος Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Dark Mode

  "Αλιεύοντας" την είδηση