Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Διαγωνισμός για καθαριότητα και χημικές τουαλέτες στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών
Διαγωνισμός για καθαριότητα και χημικές τουαλέτες στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών

Διαγωνισμός για καθαριότητα και χημικές τουαλέτες στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών

Η απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε η 32η ΤΑΞ/ΠΖΝ για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, στην νεοσύστατη Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3ο χλμ της Ε.Ο. -Λάρισα, καθώς και η διακήρυξη – πρόσκληση για την ενοικίαση – παροχή χημικών τουαλετών αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Όσον αφορά στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ για να υπογράψει τη σύμβαση, 10 ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας κατακυρωτικής διαταγής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής αρνηθεί ή καθυστερήσει, χωρίς σοβαρό λόγο, να υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει αυτόν έκπτωτο, με απλή απόφαση της.

Ο διαγωνισμός προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 41.400ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), διενεργήθηκε στα πλαίσια της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης και καλύπτει διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης για ένα τρίμηνο επιπλέον μονομερώς από την Υπηρεσία και ακόμη ενός τριμήνου με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή (01.07.16 – 31.12.16). Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει από τον ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ, ανά μήνα, μετά τις αντίστοιχες διαθέσεις πιστώσεων από το /ΔΥΠΟΣΤΗ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας». Η σύμβαση προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000ευρώ, υπογράφεται στα πλαίσια της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης και αφορά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ο ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ διατηρεί την δυνατότητα μονομερούς διακοπής της συμβάσεως σε περίπτωση μη χρηματοδοτήσεως της παραπάνω εργασίας από τα προϊστάμενα του κλιμάκια καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση της τιμής των μηνιαίως παρεχομένων υπηρεσιών σε περίπτωση μειώσεως των σχετικών διατιθεμένων κονδυλίων. Αποκλείεται παντελώς έκτακτη αμοιβή του ανάδοχου, λόγω υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του, με δική του υπαιτιότητα. Ο ανάδοχος ουδόλως νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογη αξίωση.

Μεταξύ άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί το προσωπικό του καθημερινά (7 φορές την εβδομάδα), επί 5ωρο τις πρωινές ώρες και 4ωρο τις απογευματινές ώρες και σε συνεννόηση με την διεύθυνση του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ και εφόσον έχουν περατωθεί οι εργασίες καθαρισμού και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί, κατ’ ελάχιστο τέσσερα άτομα. Η μισθοδοσία του προσωπικού, η ασφάλιση του και οποιεσδήποτε αποζημιώσεις αφορούν τον ανάδοχο, η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοια θέματα.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση – παροχή χημικών τουαλετών

Επιπλέον με διακήρυξη – πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στο 32 ΛΜΧ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη συνεργείου εγκατάστασης – ενοικίασης – παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,13 χημικών τουαλετών και 10 ντούζ, στο Κέντρο «Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας» στο 3ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας, του Δήμου Βόλου, του Νομού Μαγνησίας.

Η τελική παρόχου των υπηρεσιών (μειοδότη/αναδόχου) θα γίνει με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική προσφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω διαγωνισμού στη 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930,(2421086611) μέχρι 08 Ιουλ 16 και ώρα 12:00.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει στις 11 Ιουλίου και ώρα 10:00 στο 32 ΛΜΧ κι η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς την ίδια ημέρα στις 12:00, στο 32 ΛΜΧ. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 38.520 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Το παραπάνω ύψος δαπάνης έχει υπολογιστεί για την κάλυψη χρονικού διαστήματος έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ένα τρίμηνο επιπλέον μονομερώς από την Υπηρεσία και ακόμη ενός τριμήνου με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή (σύνολο 12 μήνες).

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Σύλληψη φυγόποινου στον Βόλο #σύλληψηφυγόποινου - https://t.co/tNjeuIltN7 -

  • Νεκρός οδηγός Ι.Χ. που έπεσε στη θάλασσα στην Σκόπελο #νεκρόςοδηγός - https://t.co/SxgEONUOS3 -

  • Συμμετοχή ενδιαφερομένων στην επετειακή έκδοση με θέμα «1922-2022: εκατό χρόνια από την Καταστροφή»… - https://t.co/fbKBhCXLzI -

"Αλιεύοντας" την είδηση