Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Χρηματοδότηση για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στους ΟΤΑ
Χρηματοδότηση για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στους ΟΤΑ

Χρηματοδότηση για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στους ΟΤΑ

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η κατανομή ποσού ύψους 213.875.000 ευρώ, έτους , στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3756/2009.
Το αυτό αποτελεί την όγδοη από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί στους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.
Για τους Δήμους του Νομού ς προβλέπεται η απόδοση των εξής ποσών: Για το Δήμο Αλμυρού 455.605,82ευρώ, για το Δήμο Αλοννήσου 129.377,66 ευρώ, για το 2.498.432,93 ευρώ, για το Δήμο ς Μουρεσίου 161.156,73ευρώ, για το Δήμο Ρ. ου 261.285,66 ευρώ και για το Δήμο Σκοπέλου 154.296,92 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι για το Δήμο Σκιάθου το ποσό που είχε παρακρατηθεί να δοθεί ύψους 180.268,16 ευρώ, συμψηφίστηκε βάσει του άρθρου 2 του Ν.4079/2012 κι αντίστοιχα το ίδιο και για το καθώς το ποσό που είχε παρακρατηθεί να δοθεί ύψους 298.294,25 ευρώ, ποσό ύψους 27.849,58 ευρώ συμψηφίστηκε βάσει του άρθρου 2 του Ν.4079/2012 και έτσι θα αποδοθεί στο Δήμο ποσό ύψους  270.444,66 ευρώ.
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση