Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Απόδοση ΚΑΠ σε ΟΤΑ της Μαγνησίας
Απόδοση ΚΑΠ σε ΟΤΑ της Μαγνησίας

Απόδοση ΚΑΠ σε ΟΤΑ της Μαγνησίας

Ανρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Η΄ κατανομή έτους 2016.

Σύμφωνα με την απόφαση κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο με τον τίτλο « των Δήμων», ποσό 106.648.001,31 €, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη (Η') τακτική έτους 2016 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 « για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στη

Ειδικότερα στο Δήμο Αλμυρού θα αποδοθεί ποσό 197.685,10 ευρώ.

Στο Δήμο Αλοννήσου θα αποδοθεί ποσό 56.965,47ευρώ.

Στο Δήμο Βόλου θα αποδοθεί ποσό 1.395.465,28.

Στο Δήμο Ζς – Μουρεσίου, θα αποδοθεί ποσό 67.623,47ευρώ.

Στο από τις 110.485,12 που είναι η μηνιαία , δόθηκε προκαταβολή ποσό 12.000 ευρώ και τώρα θα αποδοθεί ποσό 98.485,12 ευρώ.

Στο Δήμο Ρήγα ου από τις 119.784,22ευρώ που είναι η τακτική επιχορήγηση, δόθηκε προκαταβολή 14.000 ευρώ και τώρα θα δοθεί ποσό 105.784,22ευρώ.

Στο Δήμο Σκιάθου θα αποδοθεί ποσό 93.567,88 ευρώ και στο Δήμο Σκοπέλου θα αποδοθεί ποσό 76.955,88 ευρώ.

"Αλιεύοντας" την είδηση