Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ στους Δήμους
Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ στους Δήμους

Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ στους Δήμους

Για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, αποφασίστηκε η κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο « των Δήμων», ποσό 106.859.985,37 , το οποίο αποδίδεται ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Στους Δήμους της Μαγνησίας θα καταβληθούν τα παρακάτω ποσά:
Στο Δήμο Αλμυρού 197.685,10 , στο Δήμο Αλοννήσου 56.965,47 ευρώ, στο Δήμο Βόλου 1.395.465,28 ευρώ, στο Δήμο ς – Μουρεσίου 67.623,47 ευρώ, στο Δήμο Ν. Πηλίου 110.485,12 ευρώ, στο Δήμο Ρ. ου 119.784,22 ευρώ, στο Δήμο Σκιάθου 93.567,88 ευρώ και στο Δήμο Σκοπέλου  76.955,88 ευρώ.
Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί :
1) οι μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,
2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του υ 258 ν.3852/2010,
3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ
5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και
6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση