Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ανανέωση αδειών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Βόλου
Ανανέωση αδειών στη λαϊκή αγορά  του Δήμου Βόλου

Ανανέωση αδειών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Βόλου

Στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (Γραφείο Λαϊκών Αγορών, 3ος όροφος, Τοπάλη 12-Δημητριάδος), προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειές τους, ακόμα και αν αυτές είναι σε ισχύ πρέπει να προσέλθουν μέχρι 30 Ιουνίου 2015 οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά και έχουν την ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Βόλου.

Συγκεκριμένα καλούνται στα εξής χρονικά διαστήματα, κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους:

-Από την Δευτέρα 01 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από ‘Α’ έως και ‘Κ’.

  • Από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου, όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από ‘Λ’ έως και ‘Ω’.

Σύμφωνα με το παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

θ) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους.

ι) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, 285.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν δικαιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση