Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΛΜΥΡΟΣ / Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη το Δ.Σ. Αλμυρού

Με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και 18.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Στη θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

-Ενημέρωση για την υποστελέχωση-υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλμυρού και έγκριση περαιτέρω ενεργειών.

-Διατύπωση απόψεων για τους μορφολογικούς δόμησης.

-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2016.

-Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού

-Αποδοχή ένταξης, έγκριση επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού», με κωδικό ΟΠΣ 5000843, στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

-Τροποποίηση της υπ’ αριθ.90/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού, για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού»»

-Υποβολή πρότασης, στο πρόγραμμα Life+ 2016, με τίτλο «Δημιουργία ενεργειακού παρατηρητηρίου, για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χάραξη πολιτικής και την κοινωνία της περιβαλλοντικής πληροφορίας με τους πολίτες, στην ευρύτερη περιοχή Μαγνησίας»

-Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης της Κοινωνικής Σύμπραξης (Κ.Σ.) Μαγνησίας/Σποράδων Μεταξύ του «Δήμου Βόλου» Επικεφαλής Εταίρου & Δικαιούχου της Κ.Σ. και του Δήμου Αλμυρού, για την υλοποίηση του έργου «Συνοδευτικά Μέτρα», στο πλαίσιο του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομή που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤEBA/FEAD).

-Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

-Καθορισμός δυναμικότητας της δομής για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής έτους 2016-2017».

-Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/2016 Απόφασης, με θέμα «Επιβολή και καθορισμός ύψους τροφείων των Παιδικών Σταθμών Αλμυρού και Ευξεινούπολης και κριτήρια επιβολής τους»

-Επιβολή και καθορισμός διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού.

-Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του Δήμου Βόλου, για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού.

-Διατύπωση γνώμης, επί της Μ.Π.Ε., του έργου «Εγκατάσταση & λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, ισχύος έως 50 kW, στη θέση «Νέος Πλάτανος», στο Δήμο Αλμυρού Ν. Μαγνησίας».

-Διατύπωση γνώμης, επί της Μ.Π.Ε., για την επέκταση και εκσυγχρονισμό, της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Παγασητικού Α.Ε.», στη θέση «Όρμος Λαδικού», στις Νηές, της Τ.Κ. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού.

-Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Πίνακας υλοτομίας διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ανάβρας»

-Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Πίνακας υλοτομίας διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Βρύναινας»

-Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κοκκωτών»

-Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κωφών»

-Έγκριση επιβολής μέτρων, απαγόρευσης βοσκής, στις υπό υλοτόμηση επιφάνειες, των διακατεχόμενων δασών Τ.Κ. Ανάβρας και Τ.Κ. Βρύναινας και των δημοτικών δασών Τ.Κ. Κοκκωτών και Τ.Κ. Κωφών

-Πρακτική άσκηση μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Βόλου, (ΟΑΕΔ) στο Δήμο Αλμυρού, για το σχολικό έτος 2016-2017.

-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Παραγωγική άδεια) στην Καραλίδου Μαρία του Κων/νου.

-Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού.

-Έγκριση Β2 Σταδίου της πράξης «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Ανάβρας Νομού Μαγνησίας»

-Έγκριση μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Δ.Δ. Κοκκωτών στα πλαίσια εκπόνησης της Πολεοδομικής μελέτης Δ.Δ. Κοκκωτών.

-Έγκριση της υπ’ 15/2016 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στην θέση «Ζερέλια» και αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης εντός του δάσους «Κουρί» για την αντιπυρική του προστασία».

-Χορήγηση παράτασης, της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, του έργου Ανάδειξη –Προστασία και Αξιοποίηση της περιοχής Λίμνες Ζερέλια – Έργα ερμηνείας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με ΜΙSS 453341.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, της κ. Αθηνάς Γιαννούλη-Βαϊου περί διαγραφής ποσού 569,97 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, των Κοντοπούλου Αγγελικής, Κοντοπούλου Ειρήνης & Κοντόπουλου Χρήστου για την απόδοση στον Δήμο τμήματος γης που τους προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους σύμφωνα με την 3Α /2002 πράξη εφαρμογής.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, της κ. Χαλκογιάννη Μαρίας.

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.169/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.104/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη».

-Διατύπωση απόψεων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε διακατεχόμενη δασική έκταση στην Τ.Κ. Βρύναινας, στον Μακρή Κων/νο του Αποστόλου.

-Παραχώρηση αθλητικών χώρων, στους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήσεως, Γεωργίου Μακανίκα, για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένης δεξαμενής ύδρευσης, στην Τ.Κ. Πλατάνου

-Έγκριση διενέργειας της πράξης «Εκσυγχρονισμός-βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού».

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αύξηση των ΚΑΠ για τους ορεινούς Δήμου ζητά ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου #δήμαρχοςΝοτίουΠηλίου… - https://t.co/NKepmXt7NM -

  • Υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας #ΕνωσηΞενοδόχωνΜαγνησίας - https://t.co/y1RBneCA55 -

  • Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα #Αποκατάστασηοδικούδικτύου - https://t.co/rMDcE6nTe1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση