Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Mε 38 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και 18.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού.

Στη συνεδρίαση θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Διοικητική η οποία αφορά την τμήματος δημοτικής οδού αναγνωρισμένης προ του έτους 1923 στον Αλμυρό.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2016.
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2016.
 4. Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού».
 5. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού οικ. έτους 2015.
 6. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού του κληροδοτήματος «Αγγελικής Τσούκα» της Τ.Κ. Αμαλιάπολης οικ. έτους 2015.
 7. Αποδοχή ταμειακού διαθεσίμου του κληροδοτήματος «Αγγελικής Τσούκα» και εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για διενέργεια ταμιακών συναλλαγών.
 8. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Αρχιτεκτονικές μελέτες (αποτυπώσεις ) Δημοτικών κτιρίων Δήμου Αλμυρού».
 9. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης « Ηλεκτρολογικές μελέτες του Νηπιαγωγείου Σούρπης Δήμου Αλμυρού ».
 10. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης Κοκκωτών».
 11. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι Δ.Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού.
 12. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Γαύριανης Δ.Ε. Πτελεού Δήμου Αλμυρού.
 13. Διάνοιξη του δρόμου στην θέση Ομβρέλλα Αργιλοχωρίου Αμπέλια.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, της «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, της κ. Τοπούζογλου Ελένης για την έγκριση τεχνικών παρεμβάσεων στο Κοιμητήριο Αγίας Τριάδας Σούρπης.
 16. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.243/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 17. Έγκριση διενέργειας συμπληρωματικών εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
 18. Έγκριση μετακινήσεων της Γενικής Γραμματέως του Δήμου.
 19. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας.
 20. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση Μύλος Γιαννακόπουλου της Δ.Ε. Σούρπης.
 21. Διαγραφές ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος του κ. Μαρμαγκιόλη Αναστασίου περί μείωσης μισθώματος του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην θέση «Τσιγγέλι» στην παραλία Ευξεινούπολης.
 23. Σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης με τους αναπληρωτές για την πρόσληψη εκπαιδευτικού- καλλιτεχνικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.
 24. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
 25. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
 26. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.
 27. Επιβολή και καθορισμός διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού.
 28. Αποδοχή ένταξης, έγκριση επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού».
 29. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.69/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού, για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού»
 30. Καθορισμός θέσεων, πρακτικής άσκησης, σπουδαστών ΤΕΙ, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Δήμο Αλμυρού
 31. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.248/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο «Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης τηγανέλαιων»
 32. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο
 33. Ορισμός εκπροσώπων για τη σύσταση της επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.
 34. Αγορά έκτασης γης, στην Τ.Κ. Αχιλλείου, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
 35. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή εκτίμησης αγοράς έκτασης γης, στην Τ.Κ. Αχιλλείου, για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
 36. Διασύνδεση του Δήμου Αλμυρού, με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες»
 37. Υποβολή πρότασης στην Α.Π.: 2741, με Κωδικό 019 Πρόσκληση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 του Α.Π. 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση, με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού».
 38. Διατύπωση απόψεων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε διακατεχόμενη δασική έκταση στην Τ.Κ. Βρύναινας, στους Νικοβιώτη Δημήτριο του Κων/νου και Τσίτουρα Νίκη του Νικολάου.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση