Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Με 32 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Αυγούστου και ώρα 19.00 το στο Δημοτικό Κατάστημα.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2016.

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2016.

-Yποβολή πρότασης, με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης & Ενημέρωσης Επισκεπτών, για τη λειτουργία των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων Δήμου Αλμυρού», στην Α/Α ΟΠΣ:1474, με δικό:14.6.33.33.1-3, Πρόσκληση του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Α.Π.14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (Τ.Σ.)», με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου».

-Προγραμματισμός ωρίμανσης έργων, με προτεραιότητα, για την ένταξή τους, στο «CLLD/LEADER Νομού ς».

-Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π., για το έτος 2016».

-Έγκριση διενέργειας της πράξης «Προμήθεια ειδών διατροφής & γάλακτος, για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π., για το έτος 2016».

-Έγκριση διενέργειας της πράξης «Εργασίες σύνδεσης δημοτικών κτιρίων & σχολείων Αλμυρού, με το δίκτυο του φυσικού αερίου Δήμου Αλμυρού».

-Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την εκποίηση, εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

-Διάθεση πίστωσης, για τη διοργάνωση του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών, σε βάρος του σχετικού Κ.Α., σύμφωνα και με την υπ' αριθ.174/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

-Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού (5.000,00) € για την κάλυψη δαπανών εορτασμού Εθνικών-Τοπικών εορτών και δεξιώσεων.

-Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού (3.000,00) € από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, για τη διαχείριση της φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών.

-Σύσταση επιτροπής εμποροπανήγυρης Δήμου Αλμυρού, για το έτος 2016

-Συμπλήρωση της υπ' αριθ.156/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με θέμα «Όροι παραχώρησης χρήσης των δημοτικών ακινήτων»

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, Χρήστου Τρικαλινού, περί παραχώρησης χρήσης, της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος, του Παραρτήματος Βόλου, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ε.Σ.Υ.-», περί παραχώρησης χρήσης, της αίθουσας εκδηλώσεων, του Πολιτιστικού Κέντρου Αλμυρού.

-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, σε επιτροπή του, για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ.156/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

-Σύσταση επιτροπής, για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ.156/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.

-Έγκριση χορήγησης επαγγελματικής άδειας πωλητού Λαϊκών Αγορών, στη δικαιούχο Αικατερίνη Παπαθανασίου του Δημητρίου.

-Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, του Βασιλείου Κανατούλα, για παραίτησή του, από το προσύμφωνο πώλησης, αστικού ακινήτου, σύμφωνα με τις υπ'αριθ.54/2008 και 63/2008 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβρας.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, της Χρυσούλας Κανατούλα, για παραίτησή της, από το προσύμφωνο πώλησης, αστικού ακινήτου, σύμφωνα με τις υπ'αριθ.54/2008 και 63/2008 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβρας.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, περί διαγραφής, από τους χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου, του Βασιλείου Κανατούλα.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, περί διαγραφής, από τους χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου, της Χρυσούλας Κανατούλα.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί αιτήματος της «Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Άνω ς», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

-Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 26/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση διενέργειας του 1ου «ΡΑΛΛΥ ΑΛΜΥΡΟΣ 2016».

-Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη σύμβασης ωρομίσθιου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το Π.Δ.524/1980, για το δημοτικό ωδείο Αλμυρού.

-Τροποποίηση της υπ' αριθ.170/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με θέμα «Τροποποίηση της υπ'αριθ.104/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Έγκρισης λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού».

-Χορήγηση παράτασης, της συμβατικής ς περαίωσης, του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση ς και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού».

-Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του έργου Βιοκλιματική αναβάθμιση ς και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού».

-Έγκριση Β2 Σταδίου της πράξης «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Ανάβρας Νομού ς».

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης περιορισμένου βάθους 4΄΄ στην Κονταρόλακκα Δ.Ε Σούρπης»

-Διατύπωση απόψεων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης βουστασίου-ποιμνιοστασίου σε δημόσια (διακατεχόμενη) δασική έκταση στην Τ.Κ. Ανάβρας, στο Δημήτριο Κανατούλα.

"Αλιεύοντας" την είδηση