Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού , την Τρίτη 15  Ιανουαρίου 2019  και ώρα 18.00΄.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  τα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτες στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων»

-Ακύρωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, οικον. έτους 2018

-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών ( 221 παρ. 11δ Ν.4412/2016)

-Έγκριση των μετακινήσεων του δημάρχου στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους

-Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

-Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Νέων Πτελεού για την παραχώρηση του 1ου ορόφου του κτιρίου που στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο.

-Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

-Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Αλμυρού σύμφωνα με το 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ Α΄/212/2018) «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

-Καθορισμός χώρου και ημερομηνία για τον απολογισμό δράσης 2017-2018.

-Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δ. Αλμυρού Ν. Μαγνησίας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή έργων, αξίας μέχρι 5.869,41€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παντελή Γιάννα του Αποστόλου για την τροποποίηση του υπ’ αριθ.8359/1970 συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου από το Δήμο Αλμυρού.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της   Μονής Άνω Ξενιάς για την παραχώρηση οικοπέδου για την ίδρυση Μετοχίου στην πόλη του Αλμυρού.

-Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 245 του Ν.4555/2018.

-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού-Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλμυρού».

-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2881/2001.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Νέος Πρύτανης του Π.Θ. ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης #πρύτανηςΠανεπιστημίουΘεσσαλίας - https://t.co/i4FWLwv6PM -

  • Στον Βόλο ο Δημήτρης Κουτσούμπας #ΔημήτρηςΚουτσούμπας - https://t.co/GZISPk1xLM -

  • Στην Αργαλαστή οι Νίκος Χαρδαλιάς και Σοφία Ζαχαράκη #ΔΗΜΤΟΝοτίουΠηλίου - https://t.co/9m8ETKTjgR -

"Αλιεύοντας" την είδηση