Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Mε εννέα θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού την Τρίτη  7 Αυγούστου και ώρα 19.00΄.

Στη θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

-Δημιουργία νέας πρόσβασης για τον Κρατικό Αερολιμένα Αλμυρού – Νέας Αγχιάλου.

-Αποδέσμευση ποσών κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους .

-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά .

-Λήψη κανονιστικής απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Αχιλλείου Δ. Ε. Πτελεού Δ.Αλμυρού.

-Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου Οικονομοπούλου στον Αλμυρό.

-Έγκριση δις διαγωνισμού της δημόσιας ς “Βελτίωση – εκσυγχρονισμός ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμυρού έτους ” και της δημόσιας ς “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αλμυρού,  έτους 2018”, με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

-Τροποποίηση  της αριθμ. 218/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου -«Έγκριση προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018 και  ψήφιση  – διάθεση των σχετικών πιστώσεων».

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Αγιος Παντελεήμονας» Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Γεώργιο Καπέλλο του Ευσταθίου, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση.

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση  υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στη θέση «Στρογγυλή» Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στην Γεωργία Χριστοδούλου του νσταντίνου, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση.

-Έγκριση κοπής ή μη,  υ, σε πεζοδρόμιο στην οδό Αχιλλέως 32 στον Αλμυρό.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση