Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΛΜΥΡΟΣ / Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Mε 27 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού.

Συγκεκριμένα θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

1. 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019.
2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αλμυρού έτους 2019.
3. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Αλμυρού.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.353/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρεξούσιου δικηγόρου με σκοπό την παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου επί υποθέσεως υπαλλήλου του Δήμου Αλμυρού».
6. Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης έργου επέκτασης δικτύου φωτισμού 1) στον οικισμό Νεράιδα Αλμυρού και 2) στην Δ.Κ. Αλμυρού οδός Μετσόβου και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού».
7. Διατήρηση της μισθωμένης θυρίδας του Δήμου Αλμυρού στα ΕΛ.ΤΑ.
8. Απ’ ευθείας εκμίσθωση έκτασης στην θέση Βρύναινα –Χ(4391) της Τ. Κ. Βρύναινας στην εταιρεία Cosmote – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.).
9. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση κινητών καντινών στον οικισμό «Νηες» της Τ.Κ. Σούρπης.
10. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
11. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού για την περίοδο 2020-2023.
12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλμυρού και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη & κυκλική οικονομία» για το σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλμυρού.
13. Υποβολή αιτήματος ένταξης με τίτλο «Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
14. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού».
15. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αλμυρού» στην Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3540, με Κωδικό:065 πρόσκληση του Ε.Π. «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020», του Α.Π. 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων στη Θεσσαλία».
16. Υποβολή αιτήματος ένταξης με τίτλο «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών σταθμών του Δήμου Αλμυρού στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Τ.Κ. Αγ. Τριάδας , Τ.Κ. Βρύναινας».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κοκκωτών, Δ.Ε. Αλμυρού (οικ. Νεοχωρακίου)».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας ΔΕ Πτελεού (Τ.Κ. Πτελεού, Αγ. Θεόδωροι)».
20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού».
21. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης του Ο.Τ.Ε..
22. Ετήσια συνδρομή του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» για το 2019.
23. Έγκριση μετακίνησης της χορωδίας του Δήμου για συμμετοχή της στο 11ο Φεστιβάλ Μουσικής που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 3, 4 & 5 Μαΐου και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.
24. Έγκριση της αριθ. 37/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού με θέμα «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης, με εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ και ειδικότητα «Διοικητικός Υπάλληλος Σφαγείων Αλμυρού»».
25. Έγκριση της αριθ. 45/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού με θέμα «Συμπληρωματική τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Επιχείρησης με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού ακόμα μίας (1) θέσης, με εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ και ειδικότητα «Διοικητικός Υπάλληλος Σφαγείων Ανάβρας»».
26. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού.
27. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διαδικτυακή συνεδρίαση του #ΣΟΠΠ ενόψει χιονιά #ΣΟΠΠ - https://t.co/UEcElOtkJj -

  • Ρύθμιση 72 δόσεων: Πώς θα ενταχθείτε - https://t.co/5wcUuJVdQF -

  • Άμεση Δημοσιοποίηση των επιδημιολογικών στοιχείων από τις Νοσοκομειακές Μονάδες της Θεσσαλίας… - https://t.co/fYDYDx1FvT -

"Αλιεύοντας" την είδηση