Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Με 32 θέμτ ημερήσιας διάταξης συνεδρίαζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, στις 18.00΄.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

-Έκδοση ψηφίσματος περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.

-7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

-9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018.

-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

-Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού του κληροδοτήματος «Ευαγγέλου Αργυρόπουλου» οικ. έτους .

-Έγκριση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα για το έτος 2019.

-Εξειδίκευση πίστωσης 1000,00 € από τον Κ.Α. 00-6733.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018 για την στήριξη άπορων δημοτών του Δήμου Αλμυρού.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τουμαζάτου Σπυρίδωνα του Μαρίνου περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Α΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τηγανόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνος περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Β΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.

-Παράταση μίσθωσης των κτημάτων του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα.

-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια» Δ. Αλμυρού.

-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση Κοκκίνα της Τ.Κ. Κροκίου, εκτάσεως 20,5 στρεμμάτων του κληροδοτήματος «Μαρίας Κυριάκου».

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας για παραχώρηση χώρου στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου Ευξεινούπολης.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας για παραχώρηση χώρου στην είσοδο του Πολιτιστικού κέντρου Αλμυρού.

-Τροποποίηση της υπ'αριθ.107/ απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Α. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5003160 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
Β. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.480,00 €.
Γ. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα.
Δ. Έγκριση ς προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της πράξης με ιδία μέσα.»

-Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (Κ.Ε.Ε.Κ.) Αμαλιάπολης».

-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Αλμυρού στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

-Έγκριση 1ου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλμυρού (Ευξεινούπολη, Μετσοβίτη, οδός Βόλου ».

-Έγκριση 1ου του έργου «Αγροτική οδοποιία Περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Τ.Κ. Αχιλλείου Δ. Αλμυρού».

-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».

-Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη-Προστασία και Αξιοποίηση της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια»-Έργα Ερμηνείας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

-Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων:
Α. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και Τ.Κ. Βρύναινας».
Β. «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κοκκωτών, Δ.Ε. Αλμυρού (οικ.Νεοχωρακίου)».
Γ. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Δ.Ε Πτελεού (Τ.Κ. Πτελεού, Άγιοι Θεόδωροι)».

-Επικαιροποίηση της υπ'αριθ.88/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού, ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.»

-Καταστροφή άχρηστων υλικών (ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) Δήμου Αλμυρού.

– Έγκριση κοπής ή μη, δέντρων, σε κοινόχρηστους χώρους.

– Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα-Τσουρνάτι», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Δημήτριο Κανατούλα του Ιωάννη.

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Ηλία Τσιανή του Δημητρίου.

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Μεσόραχη», Τ.Κ. Βρύναινας, Δήμου Αλμυρού στον Κωνσταντίνο Χουλιαρά του Χρήστου.

"Αλιεύοντας" την είδηση