Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Π. Ηλιόπουλος: Να λειτουργήσει επιτέλους η ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού
Π. Ηλιόπουλος: Να λειτουργήσει επιτέλους η ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού

Π. Ηλιόπουλος: Να λειτουργήσει επιτέλους η ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού

«Πρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις η λειτουργί ΒΙΠΕ στον του Νομού Μαγνησίας παραμένει όνειρο απατηλό», επισημαίνει ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής ς Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέσω ερωτήσεως που κατέθεσε στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πριν από μία δεκαετία και πλέον εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή του Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας. Αν και οριοθετήθηκε μια περιοχή 2.000 στρεμμάτων επίσημα από τους αρμόδιους φορείς για την δημιουργία ΒΙΠΕ, εντούτοις η μελέτη με τα υιπα στοιχεία του φακέλου παραμένουν ανενεργά σε κάποια συρτάρια του αρμόδιου Υπουργείου.

Ο βουλευτής αναφέρει: “Είναι τραγικό σε επίπεδο ς το αρμόδιο υπουργείο να αδιαφορεί για την ανεργία που μαστίζει και τον Νομό Μαγνησίας, την στιγμή που η λειτουργία ΒΙΠΕ στον θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Είναι προφανές πως η μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αγνοεί πως οι Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας έχουν αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, αυξάνοντας παράλληλα την απασχόληση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μέσω αυτών επιτεύχθηκε μια περισσότερο ισόρροπη κατανομή της απασχολήσεως στην περιφέρεια, προωθήθηκε η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενισχύθηκε η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Ειδικότερα η ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού θα μπορούσε να προσδώσει τα ακόλουθα οφέλη, τόσο στις διάσπαρτες επιχειρήσεις, όσο και στην κοινωνία της περιοχής: Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών, ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης, αδειοδοτικές διευκολύνσεις, ξεκάθαρες χρήσεις γης, καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας, διευκολύνσεις πληρωμής, προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης), απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης, απαλλαγή από Α' στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο, ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων, συμβολή στην μείωση της ανεργίας καθώς και συμβολή στην μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Επιπλέον με την λειτουργία ΒΙΠΕ στον Αλμυρό του Νομού Μαγνησίας διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχειρήσεως των ενδιαφερομένων, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον.

Δυστυχώς όμως το «αγρόν ηγόραζε», καθώς δεν προωθεί την ολοκλήρωση της ΒΙΠΕ Αλμυρού και την ενεργοποίηση αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου. Πρόσφατα η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και κατέθεσαν αντίστοιχο αίτημα στους αρμόδιους φορείς, νιώθοντας την ανάγκη να συμβάλλουν από την πλευρά τους στην προσπάθεια για την αξιοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής και για την μείωση της ανεργίας στην επαρχία του Αλμυρού και έχοντας ως πρόθεση να διαμορφώσουν προοπτικές και εξελίξεις τόσο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όσο και για την προσέλκυση νέων επενδυτικών προσπαθειών”.

Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρυσής ς Παναγιώτης Ηλιόπουλος μέσω της ερωτήσεώς του καλεί το αρμόδιο υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, που θα οδηγήσουν άμεσα στην λειτουργία ΒΙΠΕ στην περιοχή Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας, συμβάλλοντας αφενός στην ανάπτυξη της περιοχής και κατ' επέκταση στην μείωση της ανεργίας και αφετέρου στην μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων της περιοχής.

"Αλιεύοντας" την είδηση