Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης, Δήμου Αλμυρού έτους 2017
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης, Δήμου Αλμυρού έτους 2017

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης, Δήμου Αλμυρού έτους 2017

Με μοναδικό θέμα  την έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης, Δήμου Αλμυρού για το οικονομικό έτος 2017, συνεδριάζει  το την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα  .

Το καλείται για σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) για θέματα που κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τακτική , με τα παρακάτω 39 θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.:30-6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων».
 3. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις θέσεις «Ελίτσα» και «Κούβελος», ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κληροδότημα Αγγελικής Τσούκα» Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Δ.Ε. Σούρπης, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 4. Τροποποίηση της υπ' αριθ.84/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων για την ανάληψη κόστους φιλοξενίας από το Δήμο Αλμυρού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρω – Μεσογειακού έργου “BlueMed”.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Σαμαρά Χριστίνας του Αποστόλου περί παράτασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πλατάνου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Σιδερίδη Πολυχρόνη.
 7. Απευθείας μίσθωση έκτασης στη θέση «0400042 ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΔ» του οικισμού Νεράιδα της Τ.Κ. Ανθοτόπου Δήμου Αλμυρού στην εταιρεία «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.».
 8. Έγκριση για τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων και καθορισμός του τρόπου χρήσης των χώρων αυτών που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.175,52 € σε βάρος του Κ.Α.:20-7325.001 «Επέκταση δικτύου φωτισμού» για την μετατόπιση στύλων δικτύου δημοτικού φωτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού» ενταγμένης στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ς 2014-2020».
 10. Απομάκρυνση δέντρων για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού» ενταγμένης στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ς 2014-2020».
 11. Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή της πράξης «Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5021734 ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 12. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την πληρωμή της πράξης «Υποδομές Πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5021734 ενταγμένης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 13. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δημοτικού ακινήτου προς ανέγερση του Κέντρου Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης Κοινού (Κ.Ε.Ε.Κ.) Αμαλιάπολης στο πλαίσιο του έργου Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στην Αλόννησο και το δυτικό Παγασητικό.
 14. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού» ενταγμένης στον Α.Π.1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 15. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Αλμυρού» ενταγμένης στον Α.Π.1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 16. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.44173/24-8-2018 (Φ.Ε.Κ. 3656/τ.Β'/27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση «Πλατάνια Ρέμα – Γαλή Κονάκια – Βράχος» της Δ.Κ. Αλμυρού».
 17. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κερκίδων στο Αθλητικό Κέντρο Τ.Κ. Σούρπης».
 18. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στη Δ.Κ. Ευξεινούπολης και στις Τ.Κ. Πλατάνου, Πτελεού και Σούρπης.
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Επισκευή- αθλητικών χώρων Δήμου Αλμυρού».
 20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Αλμυρού 2018».
 21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του Υποέργου 1: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης (Β΄ Φάση) της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης (Β΄ Φάση)» με κωδικό Ο.Π.Σ. «5002639».
 22. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – συντήρηση αθλητικών χώρων Δ. Αλμυρού»
 23. Χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του Υποέργου 1: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης (Β΄Φάση) της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης (Β΄ Φάση)» με κωδικό Ο.Π.Σ. «5002639».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού».
 25. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οχημάτων στην παραλιακή οδό Τ.Κ. Αχιλλείου για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη θερινή περίοδο.
 26. Έγκριση πινάκων υλοτομίας των δημοτικών δασών Τ.Κ. Κοκκωτών & Κωφών και των διακατεχόμενων δασών Τ.Κ. ς & Βρύναινας.
 27. Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης της ς παραλαβής προμηθειών για την απόρριψη παραλαβής ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου με σύστημα πρέσας.
 28. Καθορισμός ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού και κριτηρίων επιβολής τους.
 29. Καθορισμός κριτηρίων επιλογής – μοριοδότησης επιλογής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού και ορισμός ς.
 30. Τροποποίηση της υπ' αριθ.140/2018 απόφασης δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων».
 31. Εξουσιοδότηση Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς» για τη διάθεση των πρακτικών του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών.
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας περί άδειας χρήσης του νηπιαγωγείου Τ.Κ. Πλατάνου.
 33. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 53/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2019 και εξειδίκευση πιστώσεων».

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση