Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Διαβούλευση για το Leader στον Αλμυρό
Διαβούλευση για το Leader  στον Αλμυρό

Διαβούλευση για το Leader στον Αλμυρό

Στις 22 Αυγούστου , ημέρ Δευτέρα και ώρα 10.00',πραγματοποιήθηκε στον Αλμυρού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, διαβούλευση, με θέμα «Ιδιωτικό Επενδυτικό ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση των δράσεων του προγράμματος CLLD/ 2014-2020 της Ομάδας Τοπικής ς της Α.Ε.», από στελέχη της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α» και ενδιαφερόμε/δικαιούχους.

Ο σκοπός της ς είναι να αναδειχθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλμυρού καθώς επίσης να απαντηθούν ερωτήματα και απορίες των ενδιαφερομένων, αλλά και να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, σε συνδυασμό με τους θεματικούς άξονες του ως άνω προγράμματος.

Από τα στελέχη της ανωτέρω πολυμετοχικής αναπτυξιακής εταιρίας, που έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και θα αποτελέσει Ομάδα Τοπικής ς (ΟΤΔ) για την υποβολή του Τοπικού Προγράμματος, επισημάνθηκε ότι το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED – LOCAL – DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση , η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020 στην επιλέξιμη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας ς και Σποράδων.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των δράσεων, έγινε αναφορά στο ποσοστό ενίσχυσης και δόθηκε έμφαση στην εξεύρεση των δυνατών τρόπων κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων από την πλευρά των υποψήφιων δικαιούχων.

Οι ενδεικτικές δράσεις, που αφορούν αγρότες αλλά και μη αγρότες, έχουν ως εξής:

  1. Μεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
  2. Ίδρυση/εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων.

  3. Μεταποίηση μη αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

  4. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, εν δυνάμει επενδυτές, μπορούν να απευθύνονται, στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση Λαρίσης 191 στο Βόλο, τηλέφωνο: 2421078391-5 και στην ιστοσελίδα μας www.eapilio.gr καθώς επίσης και στο Δημαρχείο Αλμυρού, στη Δ/νση Προγραμματισμού, για την παραλαβή ενημερωτικών φυλλαδίων του προγράμματος καθώς και για τη συμπλήρωση δελτίου πρότασης παρέμβασης ιδιωτικού χαρακτήρα.

"Αλιεύοντας" την είδηση