Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ακίνητο για τη στέγαση του Λιμενικού Τμήματος Αγ. Κυριακής
Ακίνητο για τη στέγαση του Λιμενικού Τμήματος Αγ. Κυριακής

Ακίνητο για τη στέγαση του Λιμενικού Τμήματος Αγ. Κυριακής

Με πόφση η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, η προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Β' Λιμενικού Τμήματος Αγίας Κυριακής Τρικέρων.

Σύμφωνα με τους όρους, το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 65 τ.μ., με προσ 25% για βοηθητικούς χώρους (διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους, χώρους ς) 13τ.μ. άρα συνολικού εμβαδού 78 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται στην Τρικέρων, Δήμου οτίου Πηλίου, πλησίον της επαρχιακής οδού ή της πλατείας () του οικισμού, προκειμένου να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από αυτό, του χώρου παραμονής του περιπολικού οχήματος της υπηρεσίας. Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να έχει άμεση οπτική επαφή του λιμένα της Αγίας Κυριακής, καθώς και του χώρου παραμονής του περιπολικού σκάφους της υπηρεσίας και επιπλέον για λόγους ασφαλείας σκόπιμο είναι να μην είναι κτίσμα και να έχει μία και μόνη είσοδο.

Θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Θα πρέπει επιπλέον να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφαλείας, υγείας, λειτουργικότητας και αισθητικής. Επιθυμητό είναι το ακίνητο να είναι ενιαίο και αυτοτελές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας. Όσον αφορά τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν σαν αποθήκη και κρατητήριο, θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα τήρησης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 12 χρόνια και αρχίζει από την υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 351ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 01-01-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16-06-2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας (Θέσπιδος 2 Βόλος, τηλ. 24213 54717).

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση