Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Αίτημα για παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων ΕΠΑνΕΚ από το Επιμελητήριο Μαγνησίας
Αίτημα για παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων ΕΠΑνΕΚ από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Αίτημα για παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων ΕΠΑνΕΚ από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Αίτημα για παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων ΕΠΑνΕΚ κατέθεσε με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή «Με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε, μέσω του Δελτίου Τύπου στις 23/2/2021, για την παράτασης κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων στις 3 Δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην οικονομία. Η παράταση αφορά τις δράσεις «εοφυής Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση της Αυτος Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», και «Ενίσχυση της Αυτος Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)».

Ειδικότερα, στη δράση «εοφυής Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης, η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της ς ένταξής τους και μπορεί να διαρκέσει έως τριάντα έξι (36) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες.

Κατ' εξαίρεση:

  • Για όσα επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν από 08-09-2017 έως και 13-02-2018, η υλοποίησής τους ορίζεται στους τριάντα (30) μήνες και εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους, καθώς είχε παρέλθει η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους, κατά τη δημοσίευση του από 23-02-2021 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για παράταση υλοποίησης κατά έξι (6) μήνες των Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, δυστυχώς, στην παράταση δεν εμπίπτουν οι για τις οποίες είχε λήξει η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες σύμφωνα με την πρόσκληση δεν θα μπορέσουν να κάνουν χρήση του εξαμήνου ώστε να αποφύγουν την απένταξη.

Αξιότιμε κ. υφυπουργέ,

Καθότι και οι εξαιρούμενες καλούνταν να υλοποιήσουν ένα έργο, στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και γιατί κρίνουμε ιδιαίτερα άδικο το να υπάρχουν στο ίδιο έργα δύο διαφορετικών ταχυτήτων (αυτά που έπρεπε να υλοποιηθούν σε 30 μήνες και 132 ημέρες και σε αυτά που έπρεπε να υλοποιηθούν σε 36 μήνες και 132 ημέρες), παρακαλούμε όπως, άμεσα και οπωσδήποτε πριν την έκδοση απόφασης ανάκλησης των έργων, μεριμνήσετε για την τροποποίηση της πρόσκλησης, ώστε να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να ευεργετηθούν από την διάταξη και να ολοκληρώσουν τα έργα τους επιτυχώς.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές της επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας, δεν θα πρέπει να χαθούν κοινοτικά κονδύλια που σίγουρα μπορούν να τονώσουν την αγορά και να διασφαλίσουν σημαντικές θέσεις απασχόλησης».

 

"Αλιεύοντας" την είδηση