Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του οδικού τμήματος από Β’ γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή
Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του  οδικού τμήματος από Β’ γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του οδικού τμήματος από Β’ γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή

Ολοκληρωμένο δακτύλιο ο οποίος θα παρακάμπτει στο σύνολό της την πόλη, αποκτά η Λάρισα καθώς το τελευταίο κομμάτι από την του Πηνειού στη ΔΕΥΑΛ μέχρι τη Γεωργική Σχολή, μήκους 1,56 χλμ εντάχθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) .

Συγκεκριμένα εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «Παράκαμψη Λάρισας: Κατασκευή του οδικού τμήματος από Β' Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή», προϋπολογισμού 11,68 εκ. €.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σε του ο σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας διότι ολοκληρώνει τον δακτύλιο της Λάρισας και αποσυμφορεί την κυκλοφορία εντός της πόλης, δημιουργώντας νέα για τους πολίτες. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη των πολιτών αλλά και στη διακίνηση των εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα σημαντικά θα είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από διερχόμενα οχήματα, κυρίως βαρέως τύπου, σημαίνει λιγότερους ρύπους και λιγότερη φθορά των κυριότερων οδικών αρτηριών της Λάρισας, ενώ διευκολύνεται και η εν γένει κυκλοφορία στη Θεσσαλία».

Παράλληλα ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης του έργου.

Ειδικότερα προβλέπεται:
(Α) Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,56km, με διαχωρισμένη κυκλοφορία και δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση.
(Β) Η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην αφετηρία της αρτηρίας, που τοποθετείται στον υφιστάμενο κόμβο επί της οδού Ιωαννίνων.
(Γ) Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (1ος Ι.Κ.), στη Χ.Θ. 0+280, που μέσω της παράπλευρης οδού SR3 εξασφαλίζει τη σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επιπλέον σε αυτή την οδό συνδέεται και η παράπλευρη SR4 που εξυπηρετεί τις παρακείμενες εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες.
(Δ) Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (Ι.Κ. ΔΕΥΑΛ), στη Χ.Θ. 1+345, με τον οποίο εξασφαλίζεται η σύνδεση με τη ΔΕΥΑΛ καθώς και η πρόσβαση σε χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ΔΕΥΑΛ.
(Ε) Η κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, μεταξύ της αρτηρίας και του αντιπλημμυρικού αναχώματος, συνολικού πλάτους 4,5μ. και μήκους 1,15km, που εκτείνεται από τον 1ο Ι.Κ. μέχρι τον Ι.Κ. της ΔΕΥΑΛ.
(ΣΤ) Η στη συμβολή της αρτηρίας με την οδό Λαγού.

Με την κατασκευή του υπόψη έργου επιτυγχάνεται:
α) Παράκαμψη του κέντρου της Λάρισας, με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση του εσωτερικού της δακτυλίου και ταυτόχρονα τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων, σε περιοχές κατοικίας. Με τη διέλευση της οδού εκτός περιοχών κατοικίας, αναβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων με τον περιορισμό του θορύβου, της όχλησης και της ρύπανσης, ενώ παράλληλα, μειώνεται και ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Η χάραξη της οδού, επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων και την αύξηση του διατιθέμενου χρόνου εργασίας.

β) Ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη σύνδεση τόσο της οδού Λαγού με την οδό Ιωαννίνων όσο και της Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων με την Ε.Ο. Λάρισας-ς και στη συνέχεια με την παλιά Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας ς ανθρώπων και εμπορευμάτων τόσο εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Λάρισας, όσο και εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και προς την Βόρειο Ελλάδα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα αποτελέσει οδική σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών.

γ) Μείωση της χρονοαπόστασης, που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

"Αλιεύοντας" την είδηση