Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Στην κυκλοφορία η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή
Στην κυκλοφορία η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή

Στην κυκλοφορία η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή

Σε κυκλοφορί δίδεται από την ς και η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή. Η αρτηρία μήκους περίπου 1 km, είναι σε όλο το μήκος της ηλεκτροφωτισμένη και ασφαλισμένη με την χρήση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, ενώ η διέλευση των πεζών θα γίνεται μόνο από τις διαβάσεις οι οποίες λειτουργούν με σηματοδότη και ενεργοποιούνται με κουμπί.

Παράλληλα με την κυκλοφορία της οδού θα γίνονται τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων σήμανσης , φύτευσης των κυκλικών κόμβων, ολοκλήρωση των πλακοστρώσεων αλλά και επισκευής- ανύψωσης των φρεατίων επί των παραπλεύρων όπου λόγω αυξημένης κυκλοφορίας των παραπλεύρων δεν μπορούσαν να επισκευαστούν.

Οι παραπάνω , θα εκτελούνται με χρήση μικρής διάρκειας εργοταξιακής σήμανσης, που οι οφείλουν να σέβονται και να τηρούν.

Η θα αποδοθεί πλήρως στη συμβατική ημερομηνία ς περί τα τέλη Απριλίου. Με την του εν λόγω οδικού τμήματος αντιμετωπίζεται το χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο εν λόγω τμήμα της οδού και επιτυγχάνεται η ασφαλής κίνηση των κατοίκων της περιοχής με συνέπεια να αναβαθμιστεί η ποιότητα ς τους .

"Αλιεύοντας" την είδηση