Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Συνάντηση Οικολόγων Αυτοδιοικητικών στην Λάρισα
Συνάντηση Οικολόγων Αυτοδιοικητικών στην Λάρισα

Συνάντηση Οικολόγων Αυτοδιοικητικών στην Λάρισα

Οι προοπτικές δράσης της αυτοδιοίκησης στην τοπική διακυβέρνηση, για ένα βιώσιμο για όλους

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στη Λάρισα οι εργασίες της Συνάντησης των Πράσινων Αυτοδιοικητικών που οργανώθηκε από τη Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων και την Περιφερειακή Παράταξη Θεσσαλίας «Οικολογική Θεσσαλία», με συμμετοχή εκπροσώπων από περιφερειακές και δημοτικές παρατάξεις.

Στην ατζέντα της ς τέθηκαν σημαντικά θέματα αιχμής για τον χώρο της αυτοδιοίκησης, όπως η προοπτική τροπος του “Καλλικράτη” στα πλαίσια και της συνταγματικής αναθεώρησης, οι νέοι σχεδιασμοί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορεί να αναλάβει η Αυτοδιοίκηση για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και το προσφυγικό, αλλά και η οργάνωση της μετέπειτα κοινής ς.

Μεταξύ των πορισμάτων της ς περιλαμβάνονται:

 •  Μια πρώτη καταγραφή θεμάτων για μελλοντική τροπο του νόμου «Καλλικράτη», όπως οι διαδικασίες εκλογής συμβουλίων και Δημάρχων –Περιφερειαρχών, η λειτουργία των αυτοδιοικητικών οργανισμών και συμβουλίων, τα οικονομικά αλλά και οι προοπτικές διεύρυνσης σε αμροδιότητες της αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις και σχεδιασμούς των ΟΤΑ, οι σχέσεις κράτους –αυτοδιοικήσεων και οι ιδιαίτερες ανάγκες νησιωτικών και ορεινών ΟΤΑ.
  
 •  Την υποστήριξη της πρότασης που διατυπώθηκε από την Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων για διεκδίκηση συμμετοχής σε Επιτροπή που θα συσταθεί για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη»
  
 •  Την απόφαση για οργάνωση επόμενης συνάντησης τον Μάρτιο, για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στα θέματα που συζητήθηκαν στη Λάρισα και τον προγραμματισμό κοινών δράσεων, με αιχμή την πρόταση διοράνωσης Ημερίδας Εργασίας για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, όταν ανοίξει ο σχετικός δημόσιος διάλογος.
  
 •  Την κοινή δέσμευση για συνεχή διαβούλευση σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ, που σχεδιάστηκε πάνω στις αρχές και προτεραιότητες των Οικολόγων Πράσινων.
  
 •  Τη δρομολόγηση για συντονισμένες πρωτοβουλίες όλων των πράσινων αυτοδιοικητικών παρατάξεων στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.
  
 •  Την επιβεβαίωση της ανάγκης για πιέσεις προς τις αυτοδιοικητικές αρχές για την οργάνωση σχεδίων σχετικά με το προσφυγικό πρόβλημα.
  

Παράλληλα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα εποικοδομητική η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις Διεθνείς Συμφωνίες Διατλαντικού Εμπορίου (), που οργανώθηκε την Παρασκευή από την «Οικολογική Θεσσαλία», το ψήφισμα από την οποία επισυνάπτεται, και προτάθηκε να συνεχίσουν και να ενταθούν κοινές δράσεις για το κρίσιμο αυτό θέμα, με πρωτοβουλίες των αυτοδιοικητικών.

Ανάμεσα στα γενικότερα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ως ιδιαίτερης σημασίας αξιολογήθηκε η ανάγκη για αναζήτηση νέων πόρων και την αξιοποίηση του τοπικού κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου μέσα από τη συμετοχή και ενεργοποίηση συλλογικών και συνεργατικών φορέων και σχημάτων κοινωνικής οικονομίας σε δράσεις και πρωτοβουλίες των ΟΤΑ, στην προοπτική ενός βιώσιμου τος τοπικά και συνολικά στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: «Για τους Οικολόγους Πράσινους ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο της δημόσιας ζωής. Είναι το πεδίο όπου μπορούν να υλοποιηθούν οι βασικές επιλογές της πολιτικής οικολογίας με έμφαση την αποκέντρωση, την τοπικότητα και την δημόσια συμμετοχή. Διαχρονικοί στόχοι μας στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, είτε αυτόνομα είτε μέσω παραγωγικών πολιτικών συμμαχιών, είναι μια ισορροπημένη και βιώσιμη κοινωνία, με ζωντανή ύπαιθρο, συνεκτικές πόλεις και επίκεντρο τον άνθρωπο».

Ψήφισμα για τις συμφωνίες ,CETA, TiSA

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που πραγματοποίησε η αυτοδιοικητική κίνηση «Οικολογική Θεσσαλία», την Παρασκευή 19-Φεβρουαρίου 2016, στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με θέμα: Η Διατλαντική συμφωνία εμπορίου ΤΤΙΡ: Ελεύθερες συν ή Νέος Μεσαίωνας», εκδόθηκε και εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

 • STOP στις συμφωνίες TTIP,CETA, TiSA!
 • STOP στα Μεταλλαγμένα και τη Βιοπειρατία!

 • ΝΑΙ στο δίκαιο εμπόριο, τη προστασία του Περιβάλλοντος και του Κλίματος, τη προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, των Κοινωνικών και Συλλογικών Αγαθών και των Εργαζομένων!

 • ΝΑΙ στην ελευθερία των Σπόρων και τη Βιοποικιλότητα!

Η οικολογική Θεσσαλία και οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τη Διατλαντική Συμφωνία TTIP , ενώνοντας τη φωνή τους μαζί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Κοινωνικών Οργανώσεων των Πολιτών, δηλώνει την αντίθεσή τς στις μυστικές ληστρικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τα άλλα κράτη TTIP, CETA, TiSA, TPP.

Αυτές οι διακρατικές συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων απειλούν τους λαούς και τις τοπικές κοινωνίες, τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά και συλλογικά αγαθά, τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, το περιβάλλον, το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου.

Απειλούν ιδιαίτερα την αγροτική γεωργία και τη βιοποικιλότητα των σπόρων και των ζώων, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, την υγεία του πληθυσμού, τα προσωπικά μας δεδομένα, τον έλεγχο της ροής των κεφαλαίων και των πιστώσεων.
Απειλούν τέλος τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο, τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής τους.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις-συμφωνίες δεν είναι μεταξύ ανταγωνιζόμενων εμπορικών εταίρων, αλλά αποτελούν επίθεση κατά των ευρωπαϊκών και των άλλων τοπικών κοινωνιών εκ μέρους των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την άρση των φραγμών και των ρυθμίσεων που μειώνουν τα κέρδη τους και ανάγουν στο ίδιο νομικό επίπεδο τις εταιρείες και τα κράτη σε διαιτητικά δικαστήρια.
Δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στο ελληνικό και πανευρωπαϊκό κίνημα πολιτών ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ενδογενή παραγωγή υγιεινών διατροφικών και χρηστικών προϊόντων για τον ντόπιο πληθυσμό και ταυτόχρονα για έναν αγροδιατροφικό τομέα, που στηριζόμενος στους ντόπιους φυτογενετικούς πόρους, θα συμβάλει αποφασιστικά στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην οικονομική αυτοδυναμία της χώρας.

 • Δηλώνουμε τη θέλησή μας να αγωνισθούμε για να παραμείνουν τα σχέδια των πολυεθνικών μόνο σχέδια!
 • Απαιτούμε από την ελληνική Κυβέρνηση να βάλει βέτο σε αυτές τις συμφωνίες της ΕΕ, όσο είναι καιρός!

 • Απαιτούμε επίσης από την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την απαγόρευση των μεταλλαγμένων στηριζόμενη στην Αρχή της Προφύλαξης από τους πιθανούς κινδύνους τους.

  "Αλιεύοντας" την είδηση