Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Δίκτυο αποχέτευσης αποκτά το Στόμιο
Δίκτυο αποχέτευσης αποκτά το Στόμιο

Δίκτυο αποχέτευσης αποκτά το Στόμιο

Το έργο «Κτσκευή Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Στομίου», με Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης περίπου 1,7 εκ. €, εκ των οποίων επιλέξιμη για συγ από το ΠΕΠ είναι 1,2 εκ. €, πρόκειται να τεθεί προς υλο.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 6 km στον παραθαλάσσιο οικισμό Στομίου του Δήμου Αγιάς. Tα λύματα του οικισμού θα καταλήγουν στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Στομίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί η αποτελεσματική αποχέτευση ακαθάρτων του παραθαλάσσιου οικισμού του Στομίου η οποία σήμερα είναι προβληματική καθώς τα λύματα καταλήγουν σε βόθρους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι απορροφητικοί και στραγγίζουν τα λύματα στο υπέδαφος, με θετική επίπτωση στην προστασία της δημόσιας ς (ύδατα κολύμβησης) και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής.

Υδατικό Σύστημα που αναμένεται να επηρεασθεί από την υλο του έργου είναι ο Πηνειός Ποταμός που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας εμφανίζεται με οικο κατάσταση ελλιπή και χημική κατάσταση κατώτερη της καλής. Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας του είναι η ΔΕΥΑ Αγιάς.

Το έργο μετά τη θετική αξιολόγησή του, εντάσσεται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια φιλική στο περιβάλλον» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συμβάλλει στην επίτευξη του «ειδικού στόχου» του ΠΕΠ «Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος της Περιφέρειας» μέσω της διαχείρισης λυμάτων κατ' εξαίρεση και κατά προτεραιότητα στις ζώνες πόσιμου ύδατος καθώς και σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, παραθαλάσσιες / παραποτάμιες ή / και τουριστικές ζώνες.

Σημειώνεται ότι η σχετική Πρόσκληση παραμένει «ανοικτή», με τον 2ο κύκλο υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς να λήγει στις 24/08/, οπότε και θα ξεκινήσει η αξιολόγησή τους και κατάταξη βάσει των κριτηρίων όπως προβλέπεται, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση