Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΛΑΡΙΣΑ » Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια
Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια

Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια

Από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας ς

Η καλύπτει με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 165.000 ευρώ το κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων ς , στα έργα που χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΑ ς 2014-2020 και βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συκούριο Δήμου Τεμπών και στη Νίκαια Δήμου Κιλελέρ.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις ένταξης, αξιοποιώντας τα όσα προβλέπει ο Ν. 4685/2020, σύμφωνα με τον οποίο, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της ς από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται.

«Προωθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα προκειμένου να καλύπτεται από το ΕΣΠΑ το κόστος των ιδιωτικών συνδέσεων στα έργα αποχέτευσης που χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε στη Θεσσαλία. Το αίτημά μας εγκρίθηκε από την Ευρώπη και έγινε νόμος του κράτους» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με ενσυναίσθηση, σε μια δύσκολη εποχή για την και την οικονομία, στηρίζουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, στηρίζουμε το οικογενειακό εισόδημα. Καλύπτουμε με 165.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 το χρηματοδοτικό κόστος όλων των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στα έργα που κατασκευάζουμε στο Συκούριο και στη Νίκαια. Θέλουμε να απομειώσουμε το οικονομικό βάρος από τις , οι οποίες προβλέπονταν να πληρώσουν την αντίστοιχη δαπάνη και κυρίως από τους πολίτες τους οποίους θα βάρυνε τελικά η δαπάνη αυτή. Τα έργα αποχέτευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Συκούριο και Νίκαια αποδίδουν σύγχρονες υποδομές για την της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, από τα οποία ωφελούνται, χωρίς κόστος, περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι. Είναι έργα που προσφέρουν θέσεις εργασίας και μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά» προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Σύγχρονες υποδομές χωρίς κόστος για τους πολίτες

Με το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020, η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη, εφόσον oι εργασίες πραγματοποιούνται μετά την 7η Μαΐου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στο ΦΕΚ) και πληρούνται οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη μη «διπλή» χρηματοδότηση και από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένης και της μη χρηματοδότησης της δαπάνης από τους συνδεόμενους ιδιοκτήτες στο δίκτυο αποχέτευσης, με τήρηση των κανόνων του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ 2014-2021 και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δύνανται να χρηματοδοτηθούν για τις εργασίες αυτές , συμπληρωματικά στην αρχική χρηματοδότηση του έργου που έλαβαν με την αρχική Απόφαση Ένταξης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και τη σχετική επιστολή που απεστάλη τον Μάρτιο 2021 από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στις ΔΕΥΑ.

Η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμόστηκε ήδη στα έργα που είναι ενταγμένα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα οποία διαχειρίζεται η και η Διαχειριστική Αρχή. Πρόκειται για τα έργα:

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΣΤΗ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,5 εκ. ευρώ, με ωφελούμενο πληθυσμό 2.310 άτομα και

-«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,8 εκ. ευρώ, με ωφελούμενο πληθυσμό 3.835 άτομα.

Οι Τροποποιημένες Αποφάσεις Ένταξης υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό προς τους Φορείς των έργων. Με αυτές, το έργο του Συκουρίου χρηματοδοτείται συμπληρωματικά με 79.633 ευρώ , ενώ της Νίκαιας με 84.658 ευρώ, για τις εξωτερικές διακλαδώσεις του δικτύου αποχέτευσης.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες ΔΕΥΑ και οι Δήμοι, έλαβαν όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις και μέτρα που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση της σύνδεσης από τη ρυμοτομική γραμμή έως τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης από το ΕΣΠΑ, υπέβαλαν σχετικό αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης που μετά από εξέτασή του προχώρησε σε θετική αξιολόγηση χρηματοδότησής τους. Υποστηρίζεται έτσι η απρόσκοπτη ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αποχέτευσης στους δύο οικισμούς, χωρίς κόστος για τους πολίτες. Η πρόοδος των έργων είναι ικανοποιητική, ώστε να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων τους.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση