Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΚΑΡΔΙΤΣΑ » Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Επιμελητηρίου Καρδίτσας
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΣΒΘΚΕ- Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συνεργασίας του του Συνδέσμου Βιομηχανιών ς και Κεντρικής Ελλάδος, με που υποστηρίζουν την ελληνική , υπεγράφη την 01 Οκτωβρίου 2018,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος  Ε. Κολιοπούλου και του προέδρου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Γ. Ντενίση.

Η πρωτοβουλία αυτή, αναμένεται να ενδυναμώσει τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους, ανταλλάσσοντας την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίηση τους, παρέχοντας αμοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση όλων των συναφών θεμάτων, και αναλαμβάνοντας από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

 

  • τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ,
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ,
  • την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών,
  • την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και
  • την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς,

Ο ,  από τις αρχές του 2008, συμμετέχει στο , μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.

Ο Σύνδεσμος προσφέρει ν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Ντενίσης, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν με στόχο την καθοριστική συμβολή τους στη ενεργοποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής που παρουσιάζουν οι του Νομού.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση