Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΚΑΡΔΙΤΣΑ » Τεχνικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τεχνικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τεχνικές παρεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιεί η αιρετή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης ς Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του υ: «Κατασκευή τεχνικών και ολοκλήρωση δικτύων» προϋπολογισμού 80.000 (με ΦΠΑ). Το υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε. Καρδίτσας από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο Κ. Αγοραστός: «Με σχέδιο και προγραμματισμό πραγματοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το έργο αφορά την κατασκευή τεχνικών και ολοκλήρωση δικτύων σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Σε μια δύσκολη περίοδο αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των Θεσσαλών».

Συγκεκριμένα:

-Κατασκευή αγωγού στο Αντλιοστάσιο Δήμου Παλαμά – συλ ΙΙ 1 (Ιταλικός) (αρδευτικό)
Από την έξοδο του υπάρχοντος αντλιοστασίου προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου αγωγού από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ 400 πάχους τοιχώματος 4,8 mm μήκους 30,00 μ , οποίος θα διέλθει κάτωθεν της επαρχ. οδού Παλαμά –Κονά (με διέλευση χωρίς τομή) μεταφέροντας από τον συλ. ΙΙ.1 (Ιταλικός) στην αρδευτική διώρυγα.

-Κατασκευή αγωγού στο Αντλιοστάσιο Τ.Κ Παλαιοχωρίου –συλ Τ.3 (Βουβουλίνας) (αρδευτικό). Από την έξοδο του υπάρχοντος αντλιοστασίου προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου αγωγού από χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ 400 πάχους τοιχώματος 4,8 mm μήκους 100,00 μ , οποίος μεταφέρει από τον συλ. Τ.3 (Βουβουλίνα) σε αρδευτική τάφρο.

-Κατασκευή διαβάσεων & τοιχίου αντιστήριξης πρανών Τ.Κ Λεύκης-Ορφανών
Στην περιοχή αυτή με προηγούμενη εργολαβία κατασκευάστηκαν αρδευτική τάφρος , και τέσσερις (4) διαβάσεις. Επειδή υπάρχει δυσκολία προσπέλασης των αγροτικών μηχανημάτων στο αγρόκτημα προβλέπεται ο εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα των διαβάσεων με σκοπό την επίτευξη ικανής στέψης αυτών. Επίσης υπάρχουν διαβρώσεις στα πρανή στην αρδευτική τάφρο, προβλέπεται τοιχίο αντιστήριξης σε μήκος 30,00 μ , ύψους 3,00 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα.

-Προσθήκη πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ Αρτεσιανού Δήμου Καρδίτσας.
Στην περιοχή αυτή υπάρχει πλακοσκεπής οχετός ανοίγματος Lw=4,00 m , πλάτους 5,00 μ άνωθεν δευτερεύουσας αποστραγγιστικής τάφρου. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν βιοτεχνίες επεξς ξύλου. Επειδή υπάρχει δυσκολία προσπέλασης μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων με ρυμουλκούμενα , προβλέπεται η προσθήκη του ανωτέρου πλακοσκεπούς οχετού κατά 3,00 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα , έτσι ώστε η στέψη να γίνει συνολικά 8,00 μ.

-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης βάσης αντλιοστασίου Τ.Κ Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων στο συλ ΙΙ.1 (Λείψιμος). Στη θέση αυτή υπάρχει αντλιοστάσιο άρδευσης το οποίο λόγω της ανόδου της στάθμης στην κοίτη του συλλεκτήρα ΙΙ .1 (Λείψιμου) , παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καταστραφεί . Προτείνεται η κατασκευή τοιχίου στήριξης αυτού από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 5,00 μ , πάχους 0,30 μ και ύψους 3,00 μ. για την προστασία του.

"Αλιεύοντας" την είδηση