Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Υπογραφή Αποφάσεων για τη συνδεδεμένη ενίσχυση αγροτών
Υπογραφή  Αποφάσεων για τη συνδεδεμένη ενίσχυση αγροτών

Υπογραφή Αποφάσεων για τη συνδεδεμένη ενίσχυση αγροτών

Τέσσερις αποφάσεις, με τις οποίες ξεκινά η εφαρμογή των νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης, στο πλαίσιο υλος της νέας ,  υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Αποστόλου .

Οι Αποφάσεις αυτές αφορούν στις για:
• τη βιομηχανική τομάτα (για 90.800 στρέμματα η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 2.600.000 )
• τα όσπρια (για 165.000 στρέμματα η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 5.000.000 )
• τα κτηνοτροφικά ψυχανθή (για 400.000 στρέμματα η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 7.000.000 ευρώ)
• τα συμπύρηνα (για 177.000 στρέμματα η ενίσχυση το 2015 θα φτάσει στα 3.000.000 ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε τα εξής: «Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν να δημιουργήσουν το κίνητρο αλλά και το επιπλέον εγγυημένο εισόδημα για τους γεωργούς που θα επιλέξουν να καλλιεργήσουν τα συγκεκριμένα επιλεγμένα με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου τους.
Επιπλέον οι στα κτηνοτροφικά ψυχανθή αναμένεται να καλύψουν το έλλειμμα των ζωοτροφών που παρουσιάζεται στη χ μας και να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

"Αλιεύοντας" την είδηση