Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Έργα, μελέτες και δράσεις  ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 13.488.849,87 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

-Τοπογραφική αποτύπωση – μελέτη για την αποκατάσταση ζημιών στο Σκόπελος – Γλώσσα προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ». Προϋπολογισμός: 550.000,00 €

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 29.465,88 €.

-Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 1107 ευρώ.

-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 6139,62 ευρώ.

-Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( καταπτώσεων) στο ευθύνης της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 40087,85 ευρώ.

-Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών και λοιπών δαπανών της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 101.313 ευρώ.

-Έγκριση ανάθεσης δαπανών συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων έργων, φορτηγών και επιβατικών προϋπολογισμού 5500 ευρώ.

-Ανάδειξη μειοδότη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 10/9/2015 για το έργο της «Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Αντλιοστασίων και Δομών της Λίμνης Κάρλας» Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 €

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΛΑΥΚΗΣ & ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 250.000,00 €

-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προμήθεια INVERTER για εξοικονόμηση νερού ΤΟΕΒ Ενιππέα» Προϋπολογισμού: 250.000,00€

-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας, έτους 2015 – 2016» Προϋπολογισμού: 200.000,00€

-“Έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών, εκπαιδευτικού απινιδωτή και προπλάσματος Πρώτων Βοηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας” προϋπολογισμού 10.000 ευρώ

-«Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για πραγματοποίηση δαπανών ς έτους 2015 για την Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 10.750 ευρώ.

-Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Καθαρισμός υδατορεμάτων Π.Ε ς έτους 2015». Προϋπολογισμός: 100.000,00 €”.

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0+350 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+200)» προϋπολογισμού 980.000,00€

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 01-09-2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2015-2016 – ΤΕΧΝΙΚΑ)». Προϋπολογισμός: 1.845.000,00€

-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου Έτους 2015-2016. Προϋπολογισμός: “60.000,00 €”.

-Έγκριση τροποποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€

-Έγκριση δαπάνης ύψους 5.473,50 € για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”

-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 27.648,02 € για την πληρωμή δαπάνης υλοποιηθέντων έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

-Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (άρση καταπτώσεων) στο ευθύνης της Π.Ε. Καρδίτσας προϋπολογισμού 45.668,90 ευρώ.

-Έγκριση δημοπρασίας και αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ –ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

-Έγκριση δημοπράτησης και προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολο Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ 2013ΕΠ01700013)» Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ» προϋπολογισμού 69.741,00€.

-Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός, και Προμήθεια για Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου και Αποπληρωμή – Ολο Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (πκ 2013ΕΠ01700013) Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015» προϋπολογισμού 35.706 ευρώ.

-Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 300.000,00 €.

-Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, προϋπολογισμού: 73.700.00€.

-Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.750.000,00€.

-Αποστολή εισήγησης για έγκριση δημοπρασίας και κατασκευής του έργου: «2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012)» ΥΠΟΕΡΓΟ:« «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογισμού : 50.000,00 €.

-Έγκριση δαπάνης ύψους 3.222,60€, για το έργο: «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών Τρικάλων».

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Γ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» προϋπολογισμού 500.000,00 ΕΥΡΩ.

-Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 ΕΥΡΩ.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση