Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Έργα και δράσεις 9,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Έργα και δράσεις 9,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα και δράσεις 9,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για συνολικού προϋπολογισμού 9.925.303,84 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016» προϋπολογισμός: 195.000,00 € (με ΦΠΑ ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016», Προϋπολογισμός: 140.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμός: 96.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας – χρήση 2016» προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ποταμών και συλλεκτήρων Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμός: 180.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων – Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμός έργου: 150.000,00 € (με ΦΠΑ),

 • Έγκριση διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή αγωγού άρδευσης Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 499.970,08 € με (Φ.Π.Α).

 • Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων των οδών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Λάρισας», Προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταύρωσης οδικού δικτύου Λάρισας – Τυρνάβου με Αγ. Σοφιά», Προϋπολογισμού: 45.000,00 € (με ΦΠΑ).

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση – Συντήρηση ράμπας οδού Παλαιοπύργου – Αλεξανδρινής» προϋπολογισμού: 60.270,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας, προϋπολογισμού 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για την συντήρηση του οδικού δικτύου Π.Ε Λάρισας έτους 2016» προϋπολογισμού 74.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλείας εθνικού και επαρχιακού δικτυού», προϋπολογισμού: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση τριών (03) γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Δαμασίου», προϋπολογισμού: 160.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις ασφαλτικών 2016 Π.Ε Λάρισας» προϋπολογισμού: 245.000,00 €

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή θυροφράγματος ελέγχου ροής διώρυγας προσαγωγής και έργων προστασίας της ευρείας κοίτης του ποταμού Ενιπέα στο θυρόφραγμα Υπέρειας», Προϋπολογισμού: 216.948,82 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης και αποκατάσταση αναχωμάτων Ενιπέα ποταμού» Προϋπολογισμού: 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής Υπηρεσίας: «Φύλαξη εγκαταστάσεων και δομών της Λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, προϋπολογισμού: 216.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση δυο μετασχηματιστών 2.500 KVA στο αντλιοστάσιο κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλα», προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας», προϋπολογισμού: 322.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

 • Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου « στο οδικό δίκτυο Π.Ε Μαγνησίας (Χρήση 2016)», προϋπολογισμού: 123.200,00 (με Φ.Π.Α.).

 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδωνγια το έτος 2016, προϋπολογισμού: 11.534,54 (με Φ.Π.Α.).

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των ασφαλτικών στρώσεων Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», προϋπολογισμού: 1.800.000,00 €.

 • Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε Μαγνησίας (έτους 2015 – 2016 – τεχνικά)», προϋπολογισμού: 1.582.150,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Εθνικού Επαρχιακού Δικτύου Ν. Μαγνησίας (Σήμανση-Στηθαία ασφαλείας έτους 2016)», προϋπολογισμού 400.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων 2016 προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση οδού Χαλίκι – τρία Ποταμια – γεφ. Αλεξίου – Αρματωλικό, κλάδοι προς Αγ. Παρασκευή, προς Αθαμάνια και προς Παλαιοχώρι Γαρδικιου» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση δαπάνης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας», προϋπολογισμού 37.200,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ Χρυσίνου» προϋπολογισμού 150.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση-συντήρηση-καθαρισμός- περιβαλλοντική προστασία ποταμών Π.Ε. Τρικάλων-αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 300.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα – αθλητικοί χώροι σχολείων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € με (ΦΠΑ).

 • Έγκριση διαγωνισμού για το έργο: “Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας ” προϋπολογισμού 45.830,40 € ( με Φ.Π.Α.)

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση