Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Διεξαγωγή μοριακού τεστ για εργαζόμενους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
Διεξαγωγή μοριακού τεστ για εργαζόμενους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Διεξαγωγή μοριακού τεστ για εργαζόμενους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Στην διεξ μορικού τεστ γι  όλους τους εργαζόμενούς του προέβη ο  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στον εργασιακό του χώρο για  την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από τον Covid-19 και δεδομένης της ς τους από τις καλοκαιρινές τους .

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19, ο Σύνδεσμος παρακολουθεί με έμφαση τη νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων ελέγχου και ς της ς στους εργασιακούς χώρους, (Υπουργείο Υγείας, Σ, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑ.Ε, κ.ά.) προκειμένου να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου και τον περιορισμό της διάδοσής της στους χώρους εργασίας. Αντίστοιχα παρακολουθεί και τα παραγωγικά Υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης κ. ά.) προκειμένου να ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις  σημαντικές πρωτοβουλίες στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης κρίσιμων συνεπειών από την καθήλωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης των επιχειρήσεων είναι καθημερινή και πραγματοποιείται αδιάλειπτα από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι σήμερα.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης ο Σύνδεσμος, αφενός ενσωματώνει τις νέες διαδικασίες στην καθημερινή του δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμε του και αφετέρου, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του άμεσα, με την αποστολή εκτάκτων ενημερωτικών εγκυκλίων, για τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λαμβάνουν για την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου.  Ενισχύει δε τις δράσεις του αυτές με την διεξ σχετικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της κατάστασης, ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει την ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση