Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι 12 Ιανουαρίου 2020 οι συμβολαιογράφοι της Θεσσαλίας
Απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι 12 Ιανουαρίου 2020 οι συμβολαιογράφοι της Θεσσαλίας

Απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι 12 Ιανουαρίου 2020 οι συμβολαιογράφοι της Θεσσαλίας

Την  από τα καθήκοντά τους για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι 12/1/2020 από κάθε συμβολαιογραφική πράξη, αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας με απόφαση που ελήφθη στις  29/12/2019 και ώρα 11:00΄ όπου τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας συνήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και Λήψη απόφασης».

Μετά από ενδελεχή συζήτηση μεταξύ των μελών του καταγράφηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας στηλιτεύει τη στάση της Πολιτείας, όσον αφορά τον τρόπο θεσμοθέτησης και διατήρησης των διατάξεων περί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Ειδικότερα: ενώ η Πολιτεία έχει διακηρύξει επανειλημμένα δια των εκάστοτε νομίμων εκπροσώπων της ότι η θέσπιση του ΕΝΦΙΑ [όπως και άλλων βέβαια νομοθετημάτων] έγινε πρόσκαιρα και μόνο, λόγω των κρίσιμων οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπιζε η χώρα μας κατά το χρόνο θέσπισής του, εν τούτοις σήμερα η Πολιτεία, όχι μόνο δεν προχωρεί στην κατάργησή του (και στη θέσπιση ενδεχόμενα ενός άλλου δικαιότερου τρόπου φορολόγησης της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων), αλλά «επενδύει» και «χτίζει» κατά ένα μεγάλο μέρος τη δημοσιονομική της πολιτική πάνω στον ΕΝΦΙΑ.

Έναν φόρο, τις επιπτώσεις του οποίου υφίστανται καθημερινά οι φορολογούμενοι και για την είσπραξη του οποίου η Πολιτεία έχει αναθέσει και επιβάλλει στους συμβολαιογράφους τέτοιες υποχρεώσεις και ευθύνες, που ούτε οι ίδιοι υπάλληλοι της έχουν.

Υποχρεώσεις και ευθύνες που όχι μόνο μεταλλάσσουν την ιδιότητα του Έλληνα συμβολαιογράφου απ' αυτή του άμισθου δημόσιου λειτουργού σ' αυτή του άμισθου δημοσίου υπαλλήλου με δημοσιονομικά κυρίως καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα επισείουν σε βάρος τους δυσβάστακτες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και την επιβολή προστίμων, πέρα από κάθε έννοια λογικής.

Επιστέγασμα της πολιτικής αυτής ήταν και η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4646/2019, με τον οποίο η Πολιτεία δίνει τη χαριστική βολή στον Έλληνα συμβολαιογράφο.

Ένα νόμο με τον οποίο, μεταξύ άλλων, ο συμβολαιογράφος καλείται, με απειλή προστίμου, να ερμηνεύσει και εφαρμόσει τις ασαφείς, στρεβλές και πολλαπλά άδικες για τον φορολογούμενο διατάξεις και εγκυκλίους, μέσω του εντύπου Ε9 και διά του οποίου η Πολιτεία ορίζει πλέον την «ταυτότητα του ακινήτου».

Ένα νόμο με τον οποίο οι συμβολαιογράφοι καλούνται, επίσης μέσω του εντύπου Ε9, το οποίο πολλές φορές περιέχει σφτα, ασάφειες και ατέλειες, να καταχωρούν τις μεταβιβάσεις των ακινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο. Έναν τρόπο που εμείς οι Συμβολαιογράφοι ουδέποτε αρνηθήκαμε, το αντίθετο μάλιστα, υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε ρητά και κατηγορηματικά, αλλά μέσα από ένα ασφαλές τοπίο για τον Έλληνα φορολογούμενο, χωρίς την επιβολή προστίμων στους Συμβολαιογράφους.

Ο συμβολαιογράφος καλείται, πέρα από κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, να επιβάλλει στον φορολογούμενο, προκειμένου να συντάξει το οικείο συμβόλαιο, να δηλώσει – καταχωρίσει στην οικεία δήλωση μεταβίβασης λ.χ. την αγροτική εν τοις πράγμασι αποθήκη ή το χώρο ς γεωργικών μηχανημάτων, ή τον οποιονδήποτε άλλο βοηθητικό χώρο ως κατάστημα και μάλιστα νεόδμητο, εφόσον στερείται σχετικής οικοδομικής αδείας [όσο παλαιά και αν είναι] ή να δηλώσει το κτίσμα του καινούργιο, ακόμα και αν έχει οικοδομική άδεια, αλλά τυχαίνει να παρουσιάζει κάποια τακτοποιημένη ακόμα αυθαιρεσία, ή και τόσες άλλες άδικες περιπτώσεις που όλοι μας βιώνουμε καθημερινά, ως Συμβολαιογράφοι αλλά και ως φορολογούμενοι πολίτες.

“Ως συμβολαιογράφοι και έχοντας ανταποκριθεί πλήρως σε όλες τις προκλήσεις που βρέθηκαν μπροστά μας, δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι μπορούμε να σταθούμε άμεσα και υπεύθυνα δίπλα στην Πολιτεία και σε κάθε αλλαγή του συστήματος φορολογίας ακινήτων, εφόσον αυτή είναι συνυφασμένη με το ρόλο μας και εφόσον η Πολιτεία προτείνει ένα σύστημα δίκαιο και αποτελεσματικό στη λειτουργία του, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καλούμενους, να το εφαρμόσουν συμβολαιογράφους.

Ενόψει των παραπάνω οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας δηλώνουμε ότι ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τα καθήκοντά μας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι 12/1/2020 από κάθε συμβολαιογραφική πράξη”.

Ταυτόχρονα ζητούν  από την Πολιτεία:

Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1) Την αναβολή εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΜΑ επί δίμηνο, έτσι ώστε το νέο σύστημα να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, ακόμη και χωρίς τη χρήση του ΑΤΑΚ, η δε παρουσίαση εφαρμογής του να γίνει στην έδρα κάθε Συμβολαιογραφικού Συλλόγου από αρμόδια επιτελεία της .

2) Να επιβεβαιωθεί – διευκρινιστεί ότι , σύμφωνα με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.1521/1950 ο συμβολαιογράφος ευθύνεται για την ορθή και μόνο συμπλήρωση της δήλωσης (περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου) και δε θα ευθύνεται καθ' οιανδήποτε ερμηνεία για την επιλογή φύλλου υπολογισμού ή συντελεστών υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας (όπως παλαιότητα, ΣΑΟ κλπ). Εφόσον το ακίνητο περιγράφεται ορθά, η ευθύνη του Συμβολαιογράφου εξικνείται μέχρι εκεί. Αν κατά τον επιγενόμενο έλεγχο προκύψει άλλος υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας και άρα επιπλέον φόρος, υπόχρεος προς πληρωμή είναι ο φορολογούμενος και μόνον.

3) Οι Συμβολαιογράφοι να ελέγχονται πειθαρχικά, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατ' άρθρο 68 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή για κάθε ζημία που επέρχεται στο Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια του συμβολαιογράφου.

4) Εντός της περιόδου αναβολής εφαρμογής του νέου ηλεκτρονικού συστήματος το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει ευσύνοπτο, σαφές, περτικό και κωδικοποιημένο εγχειρίδιο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ανά έντυπο, ώστε να είναι απολύτως σαφές σε Συμβολαιογράφους και ελεγκτές πως υπολογίζεται σωστά η αντικειμενική αξία των ακινήτων.

5) Να δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ το υπόβαθρο στην πλατφόρμα ώστε με την εισαγωγή του ΑΤΑΚ του μεταβιβαζομένου ακινήτου, αυτόματα να εισάγονται στα φύλλα υπολογισμού οι σχετικοί συντελεστές υπολογισμού της αξίας, π.χ. Τιμή Ζώνης, ΣΑΟ, ΣΟ κλπ. Επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός του μηχανικού σχετικά με τη του ακινήτου και την παλαιότητά του.

6) Εντός της περιόδου αναβολής εφαρμογής να δημιουργηθεί σχετική εφαρμογή ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chatroom), όπως έχει ήδη δηλώσει ο διοικητής ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν οι συμβολαιογράφοι να θέτουν στους αρμοδίους υπαλλήλους γραπτώς τις ερωτήσεις και να λαμβάνουν γραπτώς απαντήσεις.

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΦΙΑ

1) Να απαλειφθεί η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.4646/2019 περί ς ταυτότητας.

2) Να καταργηθούν τα πρόστιμα σε βάρος των Συμβολαιογράφων σε όλες τις περιπτώσεις. Οι συμβολαιογράφοι να ελέγχονται πειθαρχικά, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατ' άρθρο 68 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή για κάθε ζημία που επέρχεται στο Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια του Συμβολαιογράφου.

3) Να εκλογικευθεί ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε9 και ως εκ τούτου ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Προς τούτο να λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός του μηχανικού σχετικά με τη του ακινήτου και την παλαιότητά του.

4) Να καταργηθούν οι άχρηστες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.

"Αλιεύοντας" την είδηση