Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » 24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας
24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας

24 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας

Ο Δήμος Καλαμπάκας . Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής διάρκειας δύο μηνών:

 • 10 Εργάτες ενικών Καθηκόντων (ΥΕ)
 • 2 Χειριστές Ισοπεδωτή γαιών (κρέιντερ) ΔΕ
 • 2 Χειριστές Φορτωτή ΔΕ
 • 4 Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών ΔΕ
 • 2 Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ
 • 3 Οδηγοί ΔΕ (χωρίς κάρτα ψηφ. Ταχογράφου)
 • 1 Οδηγοί ΔΕ (με κάρτα ψηφ. Ταχογράφου)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
  τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη αυτού.
 4. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης για την που απαιτείται.
 5. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή μηχανημάτων για την που απαιτείται.
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας ς επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων για την ειδικότητα που απαιτείται
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
 8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της ς υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του .2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμπάκας (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350253) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησις της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Από 21-3-2015 έως 27-3-2015).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: proson.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση