Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ » Η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας από την Κίνα
Η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας από την Κίνα

Η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας από την Κίνα

Στο πλίσιο του ΠΟΕ

Η προσέβλε σήμερα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), τις συστημικές πρακτικές που αναγκάζουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παραχωρούν ευαίσθητη τεχνολογία και τεχνογνωσία ως προϋπόθεση δραστηριοποίησής τους στην Κίνα. Αυτή η νομική ενέργεια βασίζεται σε διαδικασία που κίνησε η ΕΕ τον Ιούνιο του .

Με την κίνηση αυτή, η ΕΕ διευρύνει και εμβαθύνει σημαντικά το πεδίο της δράσης της στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά των κινεζικών μέτρων στον τομέα της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας. Το διάβημα αυτό γίνεται υπό το πρίσμα πρόσθετων πορισμάτων σχετικά με το ασυμβίβαστο των κινεζικών μέτρων στον τομέα της έγκρισης των επενδύσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των ξένων εταιρειών προς τους συμφωνηθέντες πολυμερείς κανόνες.

Με το αναθεωρημένο αίτημα που υπέβαλε στον ΠΟΕ, η ΕΕ προσβάλλει τους κινεζικούς νόμους που ρυθμίζουν:

– την έγκριση των επενδύσεων στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων («New Energy Vehicles» – που κινούνται με νέες μορφές ενέργειας) και της βιοτεχνολογίας ( καλλιεργειών), οι οποίοι αποτελούν μέρος των στρατηγικών τομέων του σχεδίου «Made in China 2025»,

– την έγκριση των διατομεακών κοινοπραξιών,

καθώς αυτοί επιβάλλουν απαιτήσεις επιδόσεων στις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και περιορίζουν την οικονομική και τη συμβατική ελευθερία των ξένων εταιρειών όσον αφορά τις και τις μεταφορές τεχνολογίας.

Οι λεγόμενες «απαιτήσεις επιδόσεων» αναγκάζουν ή ωθούν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να μεταφέρουν τεχνολογία στις κοινοπραξίες τους με Κινέζους εταίρους, ως αντάλλαγμα για τις αναγκαίες διοικητικές εγκρίσεις από τις κινεζικές αρχές. Επίσης, οι ξένες εταιρείες υποχρεούνται να διεξάγουν δραστηριότητες ς και ανάπτυξης στην Κίνα.

Τη στιγμή της προσχώρησής της στον ΠΟΕ, η Κίνα δεσμεύτηκε να μην επιβάλει απαιτήσεις επιδόσεων ως αντάλλαγμα για τις εγκρίσεις επενδύσεων και να διαφυλάξει τη συμβατική ελευθερία των εταιρειών στην Κίνα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των επενδύσεων και της μεταφοράς τεχνολογίας. Συνεπώς, η ΕΕ υποστηρίζει ότι τα ισχύοντα κινεζικά μέτρα ς παραβιάζουν τις νομικές δεσμεύσεις της Κίνας.

Τα μέτρα τα οποία προσβάλλονται σήμερα προστίθενται σ' εκείνα που καταλάμβανε η αρχική νομική διαδικασία, την οποία κίνησε η ΕΕ τον Ιούνιο του . Το προηγούμενο αίτημα στρεφόταν κατά διατάξεων του κανονισμού σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή τεχνολογιών («TIER») και του κανονισμού για την εφαρμογή του νόμου περί κοινοπραξιών μεταξύ κινεζικών και αλλοδαπών εταιρειών («κανονισμός JV»), καθώς αντιβαίνουν στους κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση των ημεδαπών και των αλλοδαπών εταιρειών, περιορίζοντας αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των εταιρειών της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση