Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ » Ενίσχυση των υπηρεσιών κινητού διαδικτύου με ραδιοσυχνότητες υψηλής ποιότητας
Ενίσχυση των υπηρεσιών κινητού διαδικτύου με ραδιοσυχνότητες υψηλής ποιότητας

Ενίσχυση των υπηρεσιών κινητού διαδικτύου με ραδιοσυχνότητες υψηλής ποιότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα πρόταση για τον συντονισμό της χρήσης της ζώνης των 700 MHz στις κινητές . Η πρόταση αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους Ευρωπαίους και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη διασυνοριακών εφαρμογών.

Οι ραδιοσυχνότητες δεν γνωρίζουν σύνορα: το ραδιοφάσμα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν παρεμβολές και να παρέχεται δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, όπως τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και η εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ΕΕ οφείλει επίσης να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματες ευρυζωνικές . Έως το 2020 η κίνηση στο κινητό διαδίκτυο θα είναι σχεδόν οκταπλάσια της σημερινής. Η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προτείνει μια ισορροπημένη μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη χρήση της ζώνης υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) (470-790 MHz).

Επί του παρόντος, η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, έως το 2020 θα διατεθεί περισσότερο ραδιοφάσμα για κινητές υπηρεσίες στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz). Η ζώνη αυτή είναι ιδανική για την παροχή διαδικτύου υψηλής ποιότητας στους χρήστες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται: σε μεγάλη πόλη, σε μικρό απομακρυσμένο χωριό ή σε αυτοκινητόδρομο. Οι συχνότητες στη ζώνη κάτω των 700 MHz (470-694 MHz) θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες, κατά προτεραιότητα, για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημιουργικό περιεχόμενο όχι μόνο σε ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα – μια αυξανόμενη τάση – αλλά και μέσω των κλασικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Η σημερινή πρόταση συνάδει επίσης με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τη χρήση της ζώνης UHF, στην οποία περιλαμβάνεται η ζώνη των 700 MHz.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η ύπαρξη 28 διαφορετικών προσεγγίσεων για τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων στην ΕΕ στερείται οικονομικής λογικής στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Σήμερα υποβάλλουμε την πρώτη πρότασή μας για τον καλύτερο συντονισμό του ραδιοφάσματος στην ΕΕ. Προτείνουμε μια κοινή προσέγγιση για τη χρήση της ζώνης των 700 MHz στις κινητές υπηρεσίες. Η ζώνη αυτή είναι ιδανική για τον συνδυασμό ευρείας κάλυψης και υψηλών συχνοτήτων. Θα δώσει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε διαδίκτυο άριστης ποιότητας, ακόμη και σε , και θα προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη του δικτύου επικοινωνίας νέας γενιάς (5G). Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε συχνότητες για τον οπτικοακουστικό τομέα και προωθούμε την ανάπτυξη τεχνολογιών που κάνουν αποδοτική χρήση των ραδιοκυμάτων. Το ραδιοφάσμα είναι ένας σπάνιος πόρος: πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε: «Για να μπορούμε να έχουμε κινητό διαδίκτυο υψηλής ποιότητας για οτιδήποτε, οποιονδήποτε και οπουδήποτε, πρέπει να διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές και σύγχρονους κανόνες. Με τη σημερινή πρόταση αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να έχουμε έναν δυναμικό οπτικοακουστικό τομέα και ταυτόχρονα το ραδιοφάσμα που θα χρειαστούμε για την τεχνολογία 5G. Η ζώνη των 700 MHz θα είναι ιδανική για νέους ελπιδοφόρους τομείς, όπως η συνδεδεμένη οδήγηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Επιθυμία μας είναι να έχει η Ευρώπη το προβάδισμα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση έως το 2020».

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:

· για τη ζώνη των 700 MHz: ένα κοινό χρονοδιάγραμμα ώστε να καταστεί η ζώνη αυτή πραγματικά διαθέσιμη για χρήση στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο σύμφωνα με εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και μέτρα συντονισμού για διευκόλυνση αυτής της μετάβασης·

· για τη ζώνη κάτω των 700 MHz: μακροπρόθεσμη προτεραιότητα στη υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο ευρύ κοινό, σε συνάρτηση με μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση αυτού του ραδιοφάσματος με σκοπό την εφαρμογή των διαφόρων επιπέδων της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DTT) στα μέλη.

Η σημερινή πρόταση θα διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μειώσει το κόστος τους: δεν θα είναι πλέον αναγκαία η αλλαγή ζώνης, ούτε η προσαρμογή σε αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις.

Συντονισμένη μετάβαση στο 2020

Η Επιτροπή προτείνει να εκχωρηθεί η ζώνη των 700 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συμβαδίζοντας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, που προβλέπεται για το 2020. Για να ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για την κάλυψη του δικτύου και την αποδέσμευση της ζώνης αυτής, έως τις 30 Ιουνίου 2017. Είναι επίσης αναγκαίο να συνάψουν διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού έως το τέλος του 2017. Τα σχέδια αυτά θα διευκολύνουν τη μετάβαση και θα εξασφαλίσουν μια καλή κάλυψη δικτύου, συμβάλλοντας έτσι στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών κάλυψης για τα συνδεδεμένα ή την εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη.

Δύο κράτη μέλη (η Γαλλία και η Γερμανία) έχουν ήδη εγκρίνει τη χρήση της ζώνης των 700 MHz για τις κινητές υπηρεσίες. Άλλα κράτη μέλη (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν εκπονήσει σχέδια για την αναδιάθεση της ζώνης των 700 MHz κατά τα προσεχή έτη.

Η Επιτροπή βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για την ταχεία έγκριση της σημερινής πρότασης, ώστε να εξασφαλιστεί μια προβλέψιμη και έγκαιρη μετάβαση.

Η ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) περιλαμβάνει το φάσμα των 470-790 MHz και χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση και τα ασύρματα μικρόφωνα κατά την παραγωγή προγραμμάτων και σε ειδικές εκ. Στην Ευρώπη παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζήτησης για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες κυρίως λόγω της χρήσης περιεχομένου βίντεο σε κινητές συσκευές. Η αυξανόμενη κυκλοφορία κινητών δεδομένων ασκεί πίεση στη χωρητικότητα των υφιστάμενων δικτύων και στη ζήτηση για πρόσθετο ραδιοφάσμα. Η σημερινή πρόταση προβλέπει τη διάθεση περισσότερου ραδιοφάσματος για ευρυζωνικές υπηρεσίες στη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz). Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου, το οποίο προσφέρει δωρεάν δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και απαιτεί βιώσιμους πόρους ραδιοφάσματος στη ζώνη κάτω των 700 MHz (470-694 MHz).

Το 2014, η Επιτροπή ανέθεσε στον πρώην επίτροπο Πασκάλ Λαμί να προεδρεύσει ομάδας υψηλού επιπέδου, απαρτιζόμενης από εκπροσώπους των τομέων των κινητών επικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και των οπτικοακουστικών μέσων, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής θέσης όσον αφορά τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF. Στην έκθεσή του, ο πρόεδρος συνιστά την αναδιάθεση της ζώνης των 700 MHz για χρήση στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επίγειες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις θα διαθέτουν πρόσβαση στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, ώστε να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό μοντέλο.

Οι ερωτηθέντες στη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε μια συντονισμένη δράση της ΕΕ. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που συμμετείχαν στην ομάδα για την ραδιοφάσματος (RSPG) εξέδωσαν γνώμη, η οποία υποστηρίζει επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για την παροχή ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz. Επιπλέον, προτείνει τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών όρων και κοινής προθεσμίας για την αποτελεσματική χρήση της ζώνης, καθώς και την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης χρήσης της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για τη οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητάς της για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες (ITU), η προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρήση της ζώνης UHF στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης αυτού του πολύτιμου ραδιοφάσματος, αναγνωρίζοντας την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του

Προς μια ψηφιακή ενιαία αγορά

Οι σημερινοί νέοι κανόνες για τη ζώνη των 700 MHz βασίζονται στις αρχικές προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της ψηφιακής ενιαίας αγοράς τον Δεκέμβριο του 2015 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δελτίο Τύπου) και τις ψηφιακές συμβάσεις (δελτίο Τύπου). Η στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει 16 βασικές πρωτοβουλίες που πρόκειται να παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα επόμενα μέτρα σχετικά με τον συντονισμό του ραδιοφάσματος αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες που θα υποβληθεί κατά το τρέχον έτος.

"Αλιεύοντας" την είδηση