Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

: Χρήστος Ράλλης
Αντιπρόεδρος: Βάιος Τσιαμούρας
εν. : Χρήστος Τριάντος
Ταμίας: Θανάσης κόλιας
Γεν. αρχηγός α': Γιώργος Καραδήμας
Γεν. αρχηγός β': Παναγιώτης Σκοτεινός
Υπεύθυνος ακαδημίας: Γιώργος Πλιάκης
Υπεύθυνος δημ. σχέσεων: Αποστόλης Μπούτλας
Έφορος υλικού και γηπέδου: Χρήστος Γάτος
Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κλεφτάκης

Μετά τη χθεσινή των μελών της καινούργιας ς, ξεκίνησε ο προγραμματισμός της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.