Βρίσκεστε εδώ:  / ΣΠΟΡ / Άκυρη η απόφαση του Δ. Σ. Αλμυρού για παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου
Άκυρη η απόφαση του Δ. Σ. Αλμυρού για παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου

Άκυρη η απόφαση του Δ. Σ. Αλμυρού για παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου

Ως δεύτερη έδρα του Ολυμπιακού Βόλου

Ακυρώθηκε με της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, η του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού περί «παραχώρησης χρήσης του δημοτικού γηπέδου Αλμυρού, ως δεύτερη έδρα, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου για την αγωνιστική περίοδο -2017».

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 472/2008/ 22-10-2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Δικαστικό Γραφείο Βόλου), περί ΄΄παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Δ. Σέσκλου στην Π.Α.Ε. Ολυμπιακός Βόλου υπό τον όρο της συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων΄΄, «η συμφώνως προς το άρθρο 185 ΔΚΚ παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο μόνο προς το δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και μόνο για όσο χρόνο αυτές διαρκούν.

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου η παραχώρηση της χρήσης είναι δυνατή μόνο προς αυτά των οποίων ο σκοπός λειτουργίας τους είναι αποκλειστικά είτε κοινωφελής, είτε κατευθυνόμενος στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων.

Επίσης, οι Π.Α.Ε. είναι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας, η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθλημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, καθώς και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τη δραστηριότητά τους.

Οι Π.Α.Ε. είναι νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου επιδιώκοντας μέσα από τη συμμετοχή και τη διοργάνωση εκδηλώσεων του συγκεκριμένου αθλήματος την επίτευξη κέρδους και απασχολούν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί η δραστηριότητά τους αποκλειστικά κοινωφελής ή κατευθυνόμενη στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων. Τέλος, προβλέπεται ειδικά η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας , με δημοπρασία και με την καταβολή μειωμένου μισθώματος, με την ανάληψη της υποχρέωσης από τον μισθωτή της βελτίωσης και αναβάθμισης των εκμισθωμένων ακινήτων.

Δεν είναι δυνατή η παραχώρηση προς Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία, περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α., κατ’ εφαρμογή του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων.

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι, αφ’ ενός, ο σκοπός της ως άνω δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού γηπέδου Αλμυρού δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου περί κοινωφελής προαγωγή τοπικών συμφερόντων, αφ’ ετέρου, ο φορέας αφορά σε αθλητικό σωματείο επαγγελματικού/κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με προφανή οικονομική/εμπορική δραστηριότητα, όπως κυρίως, παροχή αθλητικού θεάματος επ’ αντιτίμω, ποδοσφαιριστών με οικονομικά ανταλλάγματα κ.λ.π.

Επίσης, κατ’ αναλογίαν με την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Δικαστικό Γραφείο Βόλου) και σε συνδυασμό με την της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώθηκε του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου περί «παραχώρησης χρήσης του Εθνικού Σταδίου Βόλου στην Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α. προς .Π. σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας, η οργάνωση επίσημων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής, η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες, η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το άθλημα, η απασχόληση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και η επίτευξη κέρδους, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων.

Τέλος από τον Κώδικα, προβλέπεται ειδικά, εν προκειμένω, μόνο η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας , με δημοπρασία, ενώ το ποσό που καθορίζεται για την καταβολή λειτουργικών εξόδων (500 ευρώ) δεν υπέχει θέση μισθώματος.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού #ΑγίουΛουκάτουΙατρού - https://t.co/Qxoy1f76VL -

  • Μεταγραφή Μαρκοπουλιώτη στον Ολυμπιακό Βόλου #ΟλυμπιακόΒόλου - https://t.co/pVySOtrXBc -

  • Φωτιά στo βουνό της Όθρυος  #Όθρυς - https://t.co/7fwrQHigTY -

"Αλιεύοντας" την είδηση