Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΑΙΔΕΙΑ / Συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου από την ΑΣΠΑΙΤΕ
Συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου από την ΑΣΠΑΙΤΕ

Συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου από την ΑΣΠΑΙΤΕ

Συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. έτος 2016-17προτίθεται να συνάψει ο Ειδικός Λογαριασμός της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τα , το Κρήτης, τη Ρόδο, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το Άργος και τη Λιβαδειά:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου

Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμογές

· Θεωρίες Επαγγελματικής ανάπτυξης- Λήψης απόφασης

· & Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας Εργαστήριο Ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και νέες τεχνολογίες

· Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα

· Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη Ι

· Οργανωτική Ψυχολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αγορά εργασίας

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου

Εισαγωγή στην επαγγελματική αξιολόγηση και ψυχομετρία

· Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην προσωπική ανάπτυξη ΙΙ

· Συμβουλευτική στη δια βίου ανάπτυξη

· Συμβουλευτική κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, μειονότητες, ΑΜΕΑ, κ.λπ.) Συμβουλευτική και οικογένεια

Προϋπόθεση για την ανάθεση διδακτικού έργου στα θεωρητικά μαθήματα είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται ενώ για τα εργαστηριακά μαθήματα προϋπόθεση είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται.

Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η συνάφεια της Διδακτορικής Διατριβής ή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος το συναφές επιστημονικό – συγγραφικό της τελευταίας δεκαετίας: επιστημονικές δημοσιεύσεις του ερευνητικού έργου του υποψηφίου σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε Πρακτικά σε Διεθνή ή Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια, συγγραφή βιβλίων ή κεφάλαια σε επιστημονικά , συλλογικά κλπ , το συνολικό διδακτικό σε και το συναφές επιμορφωτικό έργο. 2 Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, με της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην συνεργάτη/τιδα. Οι συνεργάτες έχουν υποχρέωση να διενεργήσουν τις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις αυτές και στις επαναληπτικές εξετάσεις του εξαμήνου, καθώς και να εποπτεύσουν διπλωματικές εργασίες.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο σε μία και μόνο πόλη.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα (www.aspete.gr) έως τις 23/9/2016. Η ΑΣΠΑΙΤΕ θα ζητήσει σύμφωνα με τους Πίνακες κατάταξης, όπως θα διαμορφωθούν βάσει των δηλωθέντων από τους υποψήφιους στοιχείων, ανά μάθημα και ανά πόλη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος, την άμεση κατάθεση φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών για έλεγχο. Η αποστολή του φακέλου θα γίνεται με συστημένη στη Δ/νση: Γενικό Πρωτόκολλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Αττικής, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για ανάθεση εκπαιδευτικού έργου Π.Ε.ΣΥ.Π. 2016-17 στην πόλη ………………………….».

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συνελήφθησαν μη τηρώντας μέτρα προφύλαξης για τον κορωναϊό #κορωναϊός - https://t.co/O4mjZMBaED -

  • Η 11η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στον Βόλο - https://t.co/af81X7W6PU… -

  • Έχασε τη ζωή του ενώ περπατούσε #νεκρόςάνδρας - https://t.co/4viIiG64Yk -

"Αλιεύοντας" την είδηση