Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Στο “Open Schools for Open Societies-OSOS” το 9ο Γυμνάσιο Βόλου
Στο “Open Schools for Open Societies-OSOS” το 9ο Γυμνάσιο Βόλου

Στο “Open Schools for Open Societies-OSOS” το 9ο Γυμνάσιο Βόλου

Τo είναι ένα από τα 120 σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «Ένα ανοιχτό σε μια ανοιχτή ».
Τα σχολεία θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σε μια ανοιχτή ).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικώ ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το «ανοικτό σχολείο» αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικώ, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα 100 συνολικά ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο OSOS θα υποστηριχθού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου». Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, το οποίο θα κληθού να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν για την πιλοτική φάση του έργου 10 σχολεία (και 5 αναπληρωματικά).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

Ενημέρωση/ επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του OSOS.

Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή πρωτότυπων «Σχεδίων» και αξιολόγησή τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου.

Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις,
τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.

Συμμετοχή με τον ρόλο του πολλαπλασιαστή / συντονιστή κατά την επέκταση της εφαρμογής του «Ανοιχτού σχολείου» σε 90 σχολεία, κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20.

Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα και την κοινωνία.

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της πιλοτικής φάσης ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/ αναδειχθούν:

-οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
-η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
-η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική,
-η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
-η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης,
-η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
-η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
-η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας - https://t.co/JM849o2FHY… -

  • Ολοκληρώθηκε η καταγραφή ζημιών από τον Ιανό στη Μαγνησία #καταγραφήζημιών - https://t.co/bPeff9HHH7 -

  • Προχωρά η μελέτη για τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του Βόλου με ΒΙΠΕ Αεροδρόμιο και Αλμυρό… - https://t.co/PBjKJ4twzm -

"Αλιεύοντας" την είδηση