Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων
Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων

Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων

 Η πρόταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την πρόταση κατανομής μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού, στα Γυμνάσια της , κατέθεσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση .

Η πρόταση κατανομής βασίστηκε στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με σχολειοκεντρικό γνώμονα (σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των Δημοτικών Σχολείων). Αυτός ο τρόπος κατανομής στοχεύει στην, κατά το δυνατό,  ομαλή μετάβαση όλων των μαθητών ενός Δημοτικού Σχολείου σε αντίστοιχο Γυμνάσιο. Η προτεινόμενη χωροταξική κατανομή καλύπτει σχολειοκεντρικά το 95% των περιπτώσεων των σχολείων.

Επίσης βασίστηκε στην αποφυγή πιθανών κινδύνων, για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στη διαδρομή από και προς το Σχολείο, στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων δομών και υποδομών με σκοπό τη βέλτιστη και απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες. Επιχειρήθηκε η πληρέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και προβλέφθηκε η διασφάλιση της ομαλής μελλοντικής τους μετάβασης στο Λύκειο και στην ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης των Σχολικών Μονάδων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των εκπαιδευτικών.

Οι 1.511 απόφοιτοι ων Δημοτικών Σχολείων, προτείνεται να φοιτήσουν στα Γυμνάσια:

Βόλου

1ο Αισωνίας         26

1ο Σχολείο Βόλου 21 7ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο Σχολείο Ν. Ιωνίας 29 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 25        7ο Γυμνάσιο Βόλου

2ο Αισωνίας         11

2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 19      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου 11 7ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 3ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Αισωνίας         12 10ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 27       1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 22 9ο Γυμνάσιο Βόλου

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 2ο Γυμνάσιο Βόλου

4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 47 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού)       16 2ο Γυμνάσιο Βόλου

5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 23

5ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        16 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 29 4ο  Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Βόλου (πλην των Διευθύνσεων μεταξύ της Απόλλωνος και Σταδίου) 31 8ο Γυμνάσιο Βόλου

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Διευθύνσεις μεταξύ της Απόλλωνος και Σταδίου) 9 2ο Γυμνάσιο Βόλου

7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        3 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 5ο Γυμνάσιο Βόλου

8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        47 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 14 4ο Γυμνάσιο Βόλου

9ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 16      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

9ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 9 7ο Γυμνάσιο Βόλου

10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 40 1ο Γυμνάσιο Βόλου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 40 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 30 3ο Γυμνάσιο Βόλου

11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 20 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  49 1ο Γυμνάσιο Βόλου

13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 41 9ο Γυμνάσιο Βόλου

14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Μεταμορφώσεως) 18 9ο Γυμνάσιο Βόλου

14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Μεταμορφώσεως) 23 3ο Γυμνάσιο Βόλου

15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 6ο Γυμνάσιο Βόλου

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 7ο Γυμνάσιο Βόλου

17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 18 6ο Γυμνάσιο Βόλου

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 27 10ο Γυμνάσιο Βόλου

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 6ο Γυμνάσιο Βόλου

20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 3ο Γυμνάσιο Βόλου

21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 42 8ο Γυμνάσιο Βόλου

22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 2ο Γυμνάσιο Βόλου

23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 31 4ο Γυμνάσιο Βόλου

24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 6ο Γυμνάσιο Βόλου

25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 7ο Γυμνάσιο Βόλου

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 16 Γυμνάσιο Ιωλκού

27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 32 4ο Γυμνάσιο Βόλου

28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 4ο Γυμνάσιο Βόλου

29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 10ο Γυμνάσιο Βόλου

30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 20 7ο Γυμνάσιο Βόλου

31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 23 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (διευθύνσεις Βόλου)        34 1ο Γυμνάσιο Βόλου

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (διευθύνσεις περιοχής Ν. Δημητριάδας)       30 8ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο  Άλλης Μεριάς (Δια Σχολικού Λεωφορείου)        20 8ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο  Ιωλκού 17 Γυμνάσιο Ιωλκού

Δημοτικό Σχολείο  Πορταριάς 10 Γυμνάσιο Ιωλκού

1ο , 2ο , 3ο   Δημοτικό Σχολείο Αγριάς 52 Γυμνάσιο Αγριάς

1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 31 Γυμνάσιο Λεχωνίων

1ο , 2ο  Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου και Δημοτικού  Σχολείου Κασσαβέτειας 50 Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου

Των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με την πρόταση οι μαθητές της Στ’  Δημοτικού των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων εγγράφονται είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων. Τα Ιδιωτικά Σχολεία θα ενημερωθούν άμεσα από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας για το πλησιέστερο Γυμνάσιο στις διευθύνσεις των αποφοίτων μαθητών τους.

Αλμυρού

 • Στο εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου, 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Νοτίως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που διαμένουν επί της οδού Αχιλλέως).
 • Στο 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου,  Δημοτικού Σχολείου Βρύναινας, οι μαθητές που μένουν στην 111 Πτέρυγα Μάχης και στο Αϊδίνι Μαγνησίας καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Βορείως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου καθώς και στο Αϊδίνι Μαγνησίας.
 • Στο Γυμνάσιο Σούρπης εγγράφονται οι απόφοιτοι των δημοτικών Σχολείων  Σούρπης, Αμαλιάπολης  και Δρυμώνας.
 • Στο Γυμνάσιο Πτελεού εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων και Αχιλλείου.
 • Στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Ευξεινούπολης, του Δημοτικού Σχολείου Αναύρας και οι μαθητές των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους είναι στο Κρόκιο Μαγνησίας και φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία του Αλμυρού.

Δήμος Ν. Πηλίου

 • Στο Γυμνάσιο Αργαλαστής εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής,  1ου Σηπιάδος (Λαύκου), 2ου Σηπιάδος (Προμυρίου), 3ου Σηπιάδος (Μηλίνας) και οι μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από την περιοχή Συκή.
 • Στο Γυμνάσιο Μηλεών εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Καλών Νερών), 3ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Αγ.Γεώργιος Νηλείας) και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από τις περιοχές Αφήσσου, Ζευρόχια, Αφέτες Νεοχωρίου και  Καλαμακίου.
 • Στο Γυμνάσιο Τρικερίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

Δήμος Ρήγα Φεραίου

 • Στο Γυμνάσιο Βελεστίνου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου,4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
 • Στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου.
 • Στο Γυμνάσιο Καναλίων εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Καναλίων και Κεραμιδίου.

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

 • Στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας, 2ου Μουρεσίου – Αγ.Δημητρίου – Ανήλιου – Κισσού.
 • Στο Γυμνάσιο Ζαγοράς εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς.

Δήμος Σκιάθου

 • Στο Γυμνάσιο Σκιάθου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκιάθου

Δήμος Σκοπέλου

 • Στο Γυμνάσιο Σκοπέλου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκοπέλου
 • Στο Γυμνάσιο Γλώσσας εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Έλιου και Γλώσσας

Δήμος Αλοννήσου

 • Στο Γυμνάσιο Αλοννήσου  εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

Η πρόταση της κατανομής τελεί υπό και γι’ αυτό το σκοπό γίνονται αποδεκτές εισηγήσεις και προτάσεις βελτιστοποίησής της, ενώ την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των Διευθυντών των Γυμνασίων Μαγνησίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την υποβολή προτάσεων για τυχόν βελτιώσεις της κατανομής στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και οι αρμόδιοι, σχετικά με τη χωροταξική κατανομή, . Στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δρ. Γεώργιος Πολύζος.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Aνοίγει τις πύλες του την Κυριακή ο ναός Αγίου Νικολάου Παλιουρίου Βόλου - https://t.co/qV3ia6Hdig… -

 • Όχημα με ηλικιωμένο οδηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα #τροχαίοατύχημα - https://t.co/R6TYgPsPIT -

 • #φωτιά σε διαμέρισμα στον οικισμό Ξηροκάμπου #φωτιά - https://t.co/H1jdxlQ7PJ -

"Αλιεύοντας" την είδηση