Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Σε ποια Δημοτικά θα διδαχτεί δεύτερη ξένη γλώσσα
Σε ποια Δημοτικά θα διδαχτεί δεύτερη ξένη γλώσσα

Σε ποια Δημοτικά θα διδαχτεί δεύτερη ξένη γλώσσα

Με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η λειτουργία τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στο 1ο και στο 2ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου από ένα τμήμα Γερμανικών στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη.

Στο 3ο και στο 4ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου από ένα τμήμα Γαλλικών για κάθε τάξη.

Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και δύο τμήματα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα Γερμανικής για κάθε τάξη.

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα Γαλλικής για κάθε τάξη και στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από δύο τμήματα Γερμανικής για κάθε τάξη.

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου δύο τμήματα Γερμανικής στην Ε’ τάξη και δύο τμήματα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γαλλικής και ένα Γερμανικής στην Ε’ τάξη και δύο τμήματα Γερμανικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από δύο τμήματα, ένα για κάθε γλώσσα, στη Ε’ και στη ΣΤ’ τάξη και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο από δύο τμήματα Γαλλικής σε κάθε τάξη.

Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα στην Ε’ τάξη, ένα τμήμα Γαλλικής και δύο Γερμανικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γαλλικής και δύο Γερμανικής στην Ε’ τάξη και από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γαλλικής στην Ε’ τάξη και ένα Γερμανικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα Γερμανικής σε κάθε τάξη.

Στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γερμανικής στην Ε’ και δύο τμήματα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ένα τμήμα Γερμανικής στην Ε’ τάξη και δύο τμήματα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου δύο τμήματα Γαλλικής για κάθε τάξη.

Στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήματα για κάθε γλώσσα σε κάθε τάξη.

Στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα Γερμανικής σε κάθε τάξη και στο 23ο Δ.Σ. Βόλου ένα τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και δύο τμήματα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από ένα τμήμα Γαλλικής σε κάθε τάξη και στο 25ο Δ.Σ. Βόλου ένα Γαλλικής για την Ε’ και δύο Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στα 26ο, 27ο και 28ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου  θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα Γερμανικής σε κάθε τάξη, ενώ σο 27ο για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης θα λειτουργήσει και ένα επιπλέον τμήμα Γαλλικής.

Στο 29ο Δ.Σ. Βόλου θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γερμανικής για την Ε’ και ένα τμήμα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στα 30ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου θα γίνει συνδιδασκαλία και θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γαλλικής και ένα Γερμανικής στην Ε’ ΚΑΙ ΈΝΑ Τμήμα Γερμανικής σε κάθε σχολείο για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 31ο Δ.Σ. Βόλου θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και ένα τμήμα Γερμανικής για τη ΣΤ’ τάξη, ενώ στο 32ο Δ.Σ. Βόλου δύο τμήματα Γαλλικής για την Ε’ και από ένα τμήματα για κάθε γλώσσα για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  δύο τμήματα Γαλλικών για κάθε τάξη και στο 2ο Δ.Σ. δύο τμήματα Γαλλικών στην Ε’ και δύο Γερμανικών στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα ανά τάξη και στο 4ο Δ.Σ. από δύο τμήματα Γαλλικών και ένα Γερμανικών για κάθε τάξη.

Στα 5ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Ν. Ιωνίας, η απόφαση προβλέπει να λειτουργήσουν από ένα τμήματα για κάθε γλώσσα στην Ε’ τάξη, και στη ΣΤ’ από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα στο πρώτο σχολείο και δύο τμήματα Γερμανικών στο δεύτερο σχολείο.

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  θα λειτουργήσουν δύο τμήματα Γαλλικών και ένα Γερμανικών στην Ε’ και από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας  θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα σε κάθε τάξη, στο 10ο Δ.Σ. δύο τμήματα Γαλλικών στην Ε’ και τρία τμήματα Γαλλικών στη ΣΤ’ τάξη και στο 11ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας από ένα τμήμα Γαλλικών σε κάθε τάξη.

Στο 1ο και 3ο Δ.Σ. Αισωνίας θα λειτουργήσουν από ένα τμήματα Γαλλικών σε κάθε τάξη και στο 2ο Δ.Σ. μόνο ένα τμήμα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς θα λειτουργήσουν από ένα τμήματα για κάθε τάξη Γαλλικής και στο 2ο Δ.Σ. Αγριάς από ένα τμήματα για κάθε γλώσσα σε κάθε τάξη.

Στο 1ο Δ.Σ. Αρτέμιδας θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γαλλικής στη Ε’ και ένα Γερμανικής στη ΣΤ’ τάξη και στο 2ο Δ.Σ. από ένα τμήμα Γερμανικής για κάθε τάξη.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου, θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γερμανικής στη Ε’ και ένα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη και στο 2ο Δ.Σ. από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα σε κάθε τάξη.

Από ένα τμήμα Γαλλικής θα λειτουργήσουν για κάθε τάξη στα Δημοτικά Σχολεία 1Ο και 2Ο Πορταριάς, ενώ στο Δ.Σ. Ιωλκού θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και ένα Γερμανικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δ.Σ. Αλμυρού θα λειτουργήσουν να τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και ένα Γερμανικής για τη ΣΤ’ τάξη, στο 2ο Δ.Σ. από ένα τμήμα Γαλλικής για κάθε τάξη.

Στο 3ο Δ.Σ. Αλμυρού θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα κάθε γλώσσας και στις δύο τάξεις, στο 4ο Δ.Σ. από ένα τμήμα Γαλλικής για κάθε τάξη και στο 5ο Δ.Σ. Αλμυρού από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα στην Ε’ και ένα τμήμα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γερμανικής για την Ε’ και από ένα τμήμα κάθε γλώσσας για τη ΣΤ’ τάξη, στο Δ.Σ. Σούρπης από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα στην Ε’ και ένα τμήμα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη, ενώ στο Δ.Σ. Πτελεού θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 2ο Δ.Σ. Καλών Νερών θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γερμανικής στη Ε’ και ένα Γαλλικής στη ΣΤ’ τάξη και στο Δ.Σ. Αφετών ένα Γαλλικής στην Ε’ και ένα Γερμανικής στη ΣΤ’.

Στο Δ.Σ. Αργαλαστής θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γερμανικής στην Ε’ και δύο τμήματα της ίδιας γλώσσας στη ΣΤ’ τάξη και στο 3ο Δ.Σ. Σηπιάδος ένα τμήμα Γερμανικής στη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δ.Σ. Κάρλας ((Στεφανοβικείου) θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γερμανικής για την Ε’ και ένα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη, στο 2ο Δ.Σ. Ριζομύλου ένα Γαλλικής για την Ε’ και ένα Γερμανικής για τη ΣΤ’ και στο 3οΔ.Σ. Καναλίων ένα τμήμα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δ.Σ. Φερών θα λειτουργήσουν ένα τμήμα Γερμανικής για την Ε’ και ένα τμήμα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη και στο 2ο Δ.Σ. Φερών ένα τμήμα Γαλλικής για την Ε’ και δύο τμήματα της ίδια γλώσσας για τη ΣΤ’ τάξη.

Στο 1ο Δ.Σ. Ζαγοράς θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα Γαλλικής για κάθε τάξη, και στο 2ο Δ.Σ. Μουρεσίου, Αγ. Δημητρίου, Ανηλίου, Κισσού ένα τμήμα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη.

Στα 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Σκιάθου θα λειτουργήσουν από ένα τμήματα κάθε γλώσσας για κάθε τάξη.

Το 1ο Δ.Σ. Σκοπέλου θα φιλοξενήσει από ένα τμήματα κάθε γλώσσας για τους μαθητές της Ε’ και  δύο τμήματα Γαλλικής για τη ΣΤ’ τάξη, ενώ στο 2ο Δ.Σ. Γλώσσας θα λειτουργήσει ένα τμήμα Γαλλικής για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης.

Τέλος, στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου θα λειτουργήσουν από ένα τμήμα Γαλλικής ια κάθε τάξη του σχολείου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση