Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων
Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων

Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων

Η πρόταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Την πρόταση κατανομής μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού, στα Γυμνάσια της Μαγνησίας, κατέθεσε η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας.

Η πρόταση κατανομής βασίστηκε στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με σχολειοκεντρικό γνώμονα (σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των Δημοτικών Σχολείων). Αυτός ο τρόπος κατανομής στοχεύει στην, κατά το δυνατό, ομαλή μετάβαση όλων των μαθητών ενός Δημοτικού Σχολείου σε αντίστοιχο Γυμνάσιο. Η προτεινόμενη χωροταξική κατανομή καλύπτει σχολειοκεντρικά το 95% των περιπτώσεων των σχολείων.

Επίσης βασίστηκε στην αποφυγή πιθανών κινδύνων, για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στη διαδρομή από και προς το Σχολείο, στην ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων δομών και υποδομών με σκοπό τη βέλτιστη και απρόσκοπτη παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες. Επιχειρήθηκε η πληρέστερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά και προβλέφθηκε η διασφάλιση της ομαλής μελλοντικής τους μετάβασης στο Λύκειο και στην ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης των Σχολικών Μονάδων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων των εκπαιδευτικών.

Οι 1511 απόφοιτοι ων Δημοτικών Σχολείων προτείνεται να φοιτήσουν στα Γυμνάσια:

Δήμος Βόλου

1ο Αισωνίας         23      10ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    27      7ο Γυμνάσιο Βόλου

1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        40      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    19      7ο Γυμνάσιο Βόλου

2ο Αισωνίας         10      10ο Γυμνάσιο Βόλου

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 33      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου     10      7ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    19      3ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Αισωνίας         13      10ο Γυμνάσιο Βόλου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου)  32      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου)    18      9ο Γυμνάσιο Βόλου

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    19      2ο Γυμνάσιο Βόλου

4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Ανατολικά της Ισιδώρου)     28      2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Δυτικά της Ισιδώρου) 21      3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού)       21      2ο Γυμνάσιο Βόλου

5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού)   22      5ο Γυμνάσιο Βόλου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        31      3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    16      5ο Γυμνάσιο Βόλου

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        49      4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    31      8ο Γυμνάσιο Βόλου

7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        6        2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    14      5ο Γυμνάσιο Βόλου

8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας        38      3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου    28      4ο Γυμνάσιο Βόλου

9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 17      1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου)   8        7ο Γυμνάσιο Βόλου

10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  33      1ο Γυμνάσιο Βόλου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας      41      2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  38      3ο Γυμνάσιο Βόλου

11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας      20      3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 47      1ο Γυμνάσιο Βόλου

13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  48      9ο Γυμνάσιο Βόλου

14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 37      9ο Γυμνάσιο Βόλου

15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  22      6ο Γυμνάσιο Βόλου

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  15      7ο Γυμνάσιο Βόλου

17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  14      6ο Γυμνάσιο Βόλου

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου)     23      10ο Γυμνάσιο Βόλου

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  21      6ο Γυμνάσιο Βόλου

20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  22      3ο Γυμνάσιο Βόλου

21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  37      8ο Γυμνάσιο Βόλου

22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  25      2ο Γυμνάσιο Βόλου

23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  29      4ο Γυμνάσιο Βόλου

24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  23      6ο Γυμνάσιο Βόλου

25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  24      7ο Γυμνάσιο Βόλου

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  15      Γυμνάσιο Ιωλκού

27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  32      4ο Γυμνάσιο Βόλου

28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  17      4ο Γυμνάσιο Βόλου

29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου)     23      10ο Γυμνάσιο Βόλου

30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου  13      7ο Γυμνάσιο Βόλου

31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου)     16      4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 34      1ο Γυμνάσιο Βόλου

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού)     5        8ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ (Νότια της Ρήγα Φεραίου)     15      5ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ (Βόρεια της Ρήγα Φεραίου)   10      3ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς (Δια Σχολικού Λεωφορείου)        16      8ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο Άξιον Εστί 5        5ο Γυμνάσιο Βόλου

Δημοτικό Σχολείο Ιωλκού      25      Γυμνάσιο Ιωλκού

Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς 16      Γυμνάσιο Ιωλκού

1ο , 2ο , 3ο   Δημοτικό Σχολείο Αγριάς      54      Γυμνάσιο Αγριάς

1ο , 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος         49      Γυμνάσιο Λεχωνίων

1ο , 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου και Δημοτικού Σχολείου Κασσαβέτειας          54          Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου

Δήμος Αλμυρού

 • Στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου,5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Νοτίως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που διαμένουν επί της οδού Αχιλλέως).
 • Στο 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου, Δημοτικού Σχολείου Βρύναινας, οι μαθητές που μένουν στην 111 Πτέρυγα Μάχης και στο Αϊδίνι Μαγνησίας καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Βορείως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου καθώς και στο Αϊδίνι Μαγνησίας.
 • Στο Γυμνάσιο Σούρπης εγγράφονται οι απόφοιτοι των δημοτικών Σχολείων Σούρπης, Αμαλιάπολης και Δρυμώνας.
 • Στο Γυμνάσιο Πτελεού εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων και Αχιλλείου.
 • Στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Ευξεινούπολης, του Δημοτικού Σχολείου Αναύρας και οι μαθητές των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους είναι στο Κρόκιο Μαγνησίας και φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία του Αλμυρού.

    

Δήμος Ν. Πηλίου

 • Στο Γυμνάσιο Αργαλαστής εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής, 1ου Σηπιάδος (Λαύκου), 2ου Σηπιάδος (Προμυρίου), 3ου Σηπιάδος (Μηλίνας) και οι μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από την περιοχή Συκή.
 • Στο Γυμνάσιο Μηλεών εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Καλών Νερών), 3ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Αγ.Γεώργιος Νηλείας) και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από τις περιοχές Αφήσσου, Ζευρόχια, Αφέτες Νεοχωρίου και Καλαμακίου.
 • Στο Γυμνάσιο Τρικερίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

Δήμος Ρήγα Φεραίου

 • Στο Γυμνάσιο Βελεστίνου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου,4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
 • Στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου.
 • Στο Γυμνάσιο Καναλίων εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Καναλίων και Κεραμιδίου.

Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

 • Στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας, 2ου Μουρεσίου – Αγ.Δημητρίου – Ανήλιου – Κισσού.
 • Στο Γυμνάσιο Ζαγοράς εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς.

Δήμος Σκιάθου

 • Στο Γυμνάσιο Σκιάθου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκιάθου

Δήμος Σκοπέλου

 • Στο Γυμνάσιο Σκοπέλου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκοπέλου
 • Στο Γυμνάσιο Γλώσσας εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Έλιου και Γλώσσας

Δήμος Αλοννήσου

 • Στο Γυμνάσιο Αλοννήσου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

Η πρόταση της κατανομής τελεί υπό διαβούλευση και γι’ αυτό το σκοπό γίνονται αποδεκτές εισηγήσεις και προτάσεις βελτιστοποίησής της, ενώ την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διευθυντών των Γυμνασίων Μαγνησίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την υποβολή προτάσεων για τυχόν βελτιώσεις της κατανομής. Στη σύσκεψη μπορεί να συμμετέχουν και οι αρμόδιοι, σχετικά με τη χωροταξική κατανομή, φορείς και ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διακόπηκε η κυκλοφορία στο Νότιο Πήλιο λόγω νταλίκας #νότιοΠήλιο - https://t.co/pGK2dctrgd -

 • Η Τυρναβίτισσα Μιχαέλα Λάκη στους «16» του Australian Open Juniors #AustralianOpenJuniors - https://t.co/ThUqMHQ29B -

 • Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Επιχείρηση της ΕΚΑΜ στην Αττική Οδό #ΑττικήΟδός - https://t.co/1gK1w1FyzU -

"Αλιεύοντας" την είδηση