Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Πρόσληψη καθαρίστριας στο 23ο Δημοτικό σχολείο
Πρόσληψη  καθαρίστριας  στο 23ο Δημοτικό σχολείο

Πρόσληψη καθαρίστριας στο 23ο Δημοτικό σχολείο

 

Στην πρόσληψη κθρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 16 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των 23ου Δημοτικού Σχολείου και 23ο Νηπιαγωγείου ,  θα προχωρήσει η Σχολική Επιτροπή ς Εκπαίδευσης Δήμου , μετά από κενό που δημιουργήθηκε.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση.

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (φορολογικού έτους 2015 – από 1/1/15-31/12/15). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορο δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν .

-Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

-Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε. εννοείται το απολυτήριο δημοτικού μέχρι το 1980 και το απολυτήριο γυμνασίου από το 1981 και μετά)

Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας και

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά θα παρέχονται  από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ς Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517, 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση