Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Με πλήρη νομιμότητα η μεταφορά μαθητών
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Με πλήρη νομιμότητα η μεταφορά μαθητών

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας: Με πλήρη νομιμότητα η μεταφορά μαθητών

Για τη Μεταφορά Μαθητών στο Νομό, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας διαβεβαιώνει ότι όλη η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και οι υπογεγραμμένες συμβάσεις διέπονται από πλήρη νομιμότητα και διαφάνεια κι από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που υλοποιείται με την έγκριση των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (), ενώ η τήρηση των αποφάσεων παραμένει απαρέγκλιτη για όλους.

Για όσα δημοσιεύονται στον Τύπο διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι η Μεταφορά Μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 24001/14-6-2013 Κ.Υ.Α. την οποία εφαρμόζει η Π.Ε. Μαγνησίας βάσει των όσων ορίζονται στα άρθρα αυτής.

Δικαιούνται μεταφορά με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (πάσο) οι μαθητές Δημοτικού αν η απόσταση κατοικίας τους απ' το είναι μεγαλύτερη ή ίση από 1,2km, οι μαθητές Γυμνασίου αν η εν λόγω απόσταση είναι 2,5km και οι μαθητές Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αν η απόσταση είναι 4km. Κατά τη διενέργεια μεταφοράς με συμβάσεις οι ανωτέρω αποστάσεις είναι αντίστοιχα 1,2km, 3km και 5km. Ο Δ/ντης της σχολικής μονάδας είναι εκείνος που βεβαιώνει ποιοι είναι οι δικαιούχοι μαθητές, κατόπιν εξακρίβωσης της απόστασης της κατοικίας τους από το όπου φοιτούν, δίνει τα στοιχεία αυτά στην Π.Ε. κι επίσης βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ λοιπόν προβλέπονται ιεραρχικά και με σειρά προτεραιότητας (αν δηλ. κατά περίπτωση μαθητή δεν καλύπτει ο ένας τρόπος, προχωρούμε στον επόμενο) οι ακόλουθοι τρόποι μεταφοράς των δικαιούχων :
– με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο ΕΜΔ (δρομολόγιο της γραμμής)
– με ίδια μέσα Περιφερειών και Δήμων
– με δημόσια σύμβαση (μίσθωση λεωφορείων ή ταξί)
– με επιδότηση του γονέα (0,35€/km για μονή διαδρομή κι έως του ποσού των 1500€/ετησίως) ο οποίος μεταφέρει με δική του ευθύνη τον μαθητή. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτού του τρόπου απ' τον γονέα, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα:
– επιδοτούμενης με 85€ μηνιαίως μετεγκατάστασης της οικογένειας στον τόπο της σχολικής μονάδας.

Να σημειωθεί πως διατάξεις του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζουν ότι τα δρομολόγια σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερες , οι οποίες μπορεί ταυτόχρονα να ανήκουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσοτέρων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα. Επίσης προβλέπεται ότι για τους μαθητές που λόγω διάρθρωσης προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες, η συμπληρωματική ανάγκη μεταφοράς προκύπτει μόνον εάν οι μαθητές υποχρεώνονται να αναμένουν πάνω από 90 λεπτά έως το επόμενο δρομολόγιο.

Έτσι προκύπτει η εκ του νόμου προβλεπόμενη πιθανότητα αναμονής έως και 90 λεπτών προκειμένου να σχολάσουν και οι υιποι μαθητές και να αναχωρήσουν όλοι μαζί. Ακόμη, ο αριθμός των μαθητών είναι εκείνος που προσδιορίζει και το πρόσφορο μεταφορικό μέσο (μικρό ή μεγάλο λεωφορείο, ή ταξί), με τον υπολογισμό αποζημίωσής του να γίνεται βάσει μαθηματικού τύπου που περιέχει η ανωτέρω ΚΥΑ.

Βάσει των παραπάνω αιτιολογείται η κατάσταση στις δύο περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, η στο Φυτόκο και στο Τρίκερι. Για το Φυτόκο λοιπόν, κατόπιν διαδικασίας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 1/4/2016 βάσει στοιχείων που διέθετε η Π.Ε., ήτοι 14 μαθητές Δημοτικού και 4 Γυμνασίου, το δρομολόγιο κατακυρώθηκε στο ΚΤΕΛ με πρόσφορο μέσο λεωφορείο μικρού μεγέθους. Οι μεν μαθητές Δημοτικού σχολάνε 13:15', οι δε Γυμνασίου στις 14:00', οπότε η επιστροφή αναγκαστικά ξεκινάει στις 14:00', κι εντός του χρονικού πλαισίου των 90 λεπτών (45 λεπτά) το οποίο η ΚΥΑ ρητώς ορίζει.

Για το Τρίκερι το δρομολόγιο κηρύχθηκε άγονο, καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά στον διαγωνισμό. Ο περσινός ανάδοχος που εξυπηρετούσε με θαλάσσιο ταξί την από νησί Τρικέρων προς θέση Αλογόπορος Τρικερίου, ώστε από εκεί τρεις μαθητές να επιβιβαστούν σε μισθωμένο ταξί με προορισμό το Δημοτικό Σχολείο Τρικερίου, θεωρεί μικρό το της αποζημίωσης, το οποίο όμως προκύπτει ρητώς από τον μαθηματικό τύπο που εμπεριέχεται στην ΚΥΑ. Επιπλέον οι γονείς δεν συζητούν τις επιλογές που προβλέπονται από την ΚΥΑ σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς, δηλ. την επιδότηση μεταφοράς από τους ίδιους ή της επιδότηση ενοικίου για μετεγκατάσταση στον τόπο του σχολείου.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα δρομολόγια εκτελούνται ήδη από 12/9, βάσει των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τους ανάδοχους που προέκυψαν απ' τον διαγωνισμό. Για τα άγονα ή τυχόν νέα δρομολόγια που θα προκύψουν λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς, στην αρχή η μεταφορά μαθητών θα αντιμετωπιστεί με παρατάσεις παλιότερων συμβάσεων (εφόσον το αποδεχτούν οι ανάδοχοι) ή μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης έως 31/12/2016, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει ο επαναληπτικός διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση τηρείται απαρέγκλιτα για όλους το νομικό πλαίσιο και η διαφάνεια.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση