Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Ομαλά και απρόσκοπτα η μισθοδοσία για την μεταφορά των μαθητών
Ομαλά και απρόσκοπτα η μισθοδοσία για την μεταφορά των μαθητών

Ομαλά και απρόσκοπτα η μισθοδοσία για την μεταφορά των μαθητών

Τροπολογία με μία σειρά ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί και φέτος η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία τους, αλλά και η ομαλή υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, για τη μεταφορά των μαθητών:

  • Επεκτείνεται μέχρι τέλος του έτους (31.12.2018) η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,

 

  • Παρατείνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018, έως τις 31.12.2018, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς και

 

  • Οι δαπάνες μεταφοράς οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και εφόσον το ύψος της δαπάνης συμφωνεί με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

 

  • Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την πραγματοποίηση από τις Περιφέρειες δαπανών σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών 2017 και 2018. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δεσμεύσεις στις οποίες είχαν προχωρήσει οι Περιφέρειες δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης που εντέλει χρειάστηκε. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω (πρόσθετων) δαπανών σε βάρος των πιστώσεων των Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

  • Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 30/6/2018.

Τέλος, με την τροπολογία (παρ. 2)  διασφαλίζεται ότι και για το σχολικό έτος 2018-2019, θα καταβληθεί ομαλά και απρόσκοπτα η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης, η μεταφορά των μαθητών είναι κρίσιμο ζήτημα για τη ζωή των παιδιών και χιλιάδων οικογενειών και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τροπολογίες που επανέρχονται περιοδικά κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να βρεθεί μία μόνιμη λύση. Ο Υπουργός Εσωτερικών, επισήμανε ότι ήδη υπεγράφη ΚΥΑ που βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο και προανήγγειλε διαβούλευση με τις Περιφέρειες και τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών για δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

Π.Ε. Μαγνησίας: Με μισθωμένα οχήματα θα μεταφέρονται περίπου 1400 μαθητές

Με μισθωμένα οχήματα θα μεταφέρονται τη νέα σχολική χρονιά περίπου 1400 μαθητές, σύμφωνα με την Π.Ε. Μαγνησίας, ενώ συμβάσεις μεταφοράς γίνονται για 112 δρομολόγια με ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων έγκαιρα, έχει ήδη ολοκληρώσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών για την επόμενη τριετία, έχοντας την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Παράλληλα, για το ενδεχόμενο καθυστέρησης του προσυμβατικού ελέγχου είχε προβλέψει να εγκρίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την όποια παράταση των αναγκαίων συμβάσεων, που θα προέκυπταν από ενδεχόμενες αλλαγές.

Συγκεκριμένα η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, πραγματοποίησε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για 3 έτη 2018-2020, προϋπολογισμού 5.654.103,22€ με Φ.Π.Α. 24% καθώς και του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό έως 20% για τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020 και έως 50% (20% δικαίωμα προαίρεσης +3μηνη παράταση) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο εν λόγω διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και αφού ελέγχθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας και των σχεδίων σύμβασης από  την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Μαγνησίας, εγκρίθηκε με την αριθμ. αρ. 23/10.9.2018 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου και από αύριο με την κατάθεση από τους αναδόχους των σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, θα αρχίσουν να υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους.

Σε σύνολο 28 συμβάσεων, συμβατικού ποσού  3.259.299,05 €, χωρίς ΦΠΑ & το σχετικό δικαίωμα προαίρεσης & της τρίμηνης παράτασης που προβλέπεται, η μία αφορά, τη μεταφορά με λεωφορεία και ανέρχεται στο ποσό των 2.022.351,71€ χωρίς Φ.Π.Α. Οι υπόλοιπες 27 συμβάσεις αφορούν τη μεταφορά μαθητών (συμπεριλαμβανομένων και των Αμεα) με  taxi.

Οι σχετικές συμβάσεις μεταφοράς αφορούν το σύνολο 112 δρομολογίων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (54 δρομολόγια με λεωφορεία και 58 δρομολόγια με taxi). Για τα 11 άγονα καθώς και τα νέα που θα προκύψουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα εξεταστεί η δυνατότητα τακτοποίησης στα υφιστάμενα δρομολόγια ή παράτασης τυχών υπαρχουσών συμβάσεων και η δυνατότητα ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Έχοντας υπόψη τα περσινά δεδομένα, με μισθωμένα οχήματα θα μεταφέρονται περίπου 1400 μαθητές και για μετακινήσεις μαθητών με δημόσια συγκοινωνία έχουν δοθεί στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να μοιραστούν στα σχολεία 720 Ε.Μ.Δ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τις σχολικές μονάδες.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη ανέφερε  «Η Περιφερειακή Ενότητα με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια μεταφοράς των μαθητών, πραγματοποίησε έγκαιρα και ολοκλήρωσε ήδη διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς για τρία σχολικά έτη 2018-2020, χωρίς να χρειασθεί να προβούμε σε παρατάσεις των υπαρχουσών. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα στη μαθητική κοινότητα, ακούμε τα αιτήματά τους και διενεργούμε έγκαιρα τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την ασφαλή μεταφορά τους, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, μορφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Ευελπιστούμε και αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, να ενσκήψει στα προβλήματα των μαθητών, να τροποποιήσει σε κάποια σημεία την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη μεταφορά των μαθητών και να εξετάζει πιο προσεκτικά και ανά περιοχή την διαδικασία μεταφοράς τους. Ως Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων έχουμε αποστείλει επιστολές προς το συγκεκριμένο Υπουργείο ζητώντας αλλαγές στην ΚΥΑ, τονίζοντας ότι τα γεωγραφικά κυρίως χαρακτηριστικά της μιας περιοχής με την άλλη είναι εντελώς διαφορετικά. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής μας Ενότητας για την υπεύθυνη εργασία της και την έγκυρη διευθέτηση όλων των διαδικασιών σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών».

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Βόλου θα αποστείλει νέο έγγραφο

 στο Υπ. Παιδείας, ζητώντας τροποποίηση της ΚΥΑ

 για να καλύπτει όλους τους μαθητές.

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • ΚΕ.Π.ΚΑ: Αποκριάτικα είδη- Χαρά αλλά και κίνδυνοι - https://t.co/BVPKp2hLwo -

  • Ο Φοίβος Δεληβοριάς στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας - https://t.co/V8MbdKLyrw -

  • Γκουαϊδό: Πέρασε στη Βενεζουέλα το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας - https://t.co/8occBeu6VL -

"Αλιεύοντας" την είδηση