Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Κατανομή Αποφοίτων Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια της Μαγνησίας
Κατανομή Αποφοίτων Γυμνασίων στα  Γενικά Λύκεια της Μαγνησίας

Κατανομή Αποφοίτων Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια της Μαγνησίας

Οι απόφοιτοι των της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, τα οποία αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα και των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, κατανέμονται σε σχέση με το Σχολείο προέλευσης και την δηλωθείσα περιοχή ς τους.

Η κατανομή έχει ως ακολούθως:

1ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 1ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση ς βρίσκεται 1) Ανατολικά της Ιωλκού και Νότια της Γ. Δήμου και 2)Ανατολικά της Κύπρου και Βόρεια της Γ. Δήμου.

Σύνολο ών (Εκτιμώμενος αριθμός): 87.

2ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 2ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1) οι απόφοιτοι του 2ου Γυμνασίου Βόλου με διεύθυνση κατοικίας στις συνοικίες Αναύρου και Αγ. νσταντίνου και 2) οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της Φιλελλήνων.

Σύνολο ών (Εκτιμώμενος αριθμός): 88.

3ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 3ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1) οι απόφοιτοι του 3ου Γυμνασίου Βόλου, 2) οι απόφοιτοι του 5ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Δυτικά της Φιλελλήνων και 3) οι απόφοιτοι του 7ου και του 9ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της Ιωλκού.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 105.

4ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 4ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του 4ου και του 10ου Γυμνασίου Βόλου.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 95.

5ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 5ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της Ιωλκού-Βόρεια της Γ. Δήμου και Δυτικά της Κύπρου και 2) οι απόφοιτοι του 6ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Ανατολικά της Ιωλκού και οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Ιωλκού.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 76.

 6ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 6ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του 7ου και 9ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Δυτικά της Ιωλκού και Νότια της Λ. Βύρωνος και της προέκτασής της στη Νέα Ιωνία (Βουλγαροκτόνου).

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 96.

 7ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 7ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1) οι απόφοιτοι του 7ου και 9ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Βόρεια της Λ. Βύρωνος και της προέκτασής της στη Νέα Ιωνία (Βουλγαροκτόνου) και 2) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου των οποίων η διεύθυνση κατοικίας βρίσκεται Δυτικά της Ιωλκού.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 72.

8ο ΓΕΛ Βόλου

Στο 8ο ΓΕΛ Βόλου θα εγγραφούν 1)οι απόφοιτοι του 2ου Γυμνασίου Βόλου με διεύθυνση κατοικίας στη συνοικία της ς 2) οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Βόλου με διεύθυνση κατοικίας στην Άλλη Μεριά και 3) οι απόφοιτοι του 8ου Γυμνασίου Βόλου.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 64.

1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Στο 1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του 1ου και του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 107.

2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

Στο 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας θα εγγραφούν οι απόφοιτοι του 2ου και του 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.

Σύνολο μαθητών (Εκτιμώμενος αριθμός): 111.

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, εγγράφονται στα αντίστοιχα ή πλησιέστερα Γενικά Λύκεια.

Οι απόφοιτοι όλων των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της ς τους.

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, στα αντίστοιχα Γενικά Λύκεια επιθυμίας τους, από τις 15 Ιουνίου 2018 έως και τις 27 Ιουνίου 2018. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2018-19.

Οι Αιτήσεις Μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες ς των διαθέσιμων διδακτηριακών χώρων και τον προβλεπόμενο αριθμό τμημάτων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας και με βάση τα άρθρα 17, 18 του Κεφαλαίου Δ΄ της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ120 Β΄). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν Μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 18 του Κεφαλαίου Δ΄ της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ120 Β΄)).

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση