Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης
Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Το Υπουργείο Πιδείς, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις όλης της χώρας εγκύκλιο με την οποία οι των της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής ς, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκε

ια απουσίας από το .

Η έχει ισχύ για το τρέχον .

"Αλιεύοντας" την είδηση