Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Διευκρινίσεις Υπουργείου επί των ισχυρισμών για δυνατότητα πρόσληψης «αποφοίτων Κολλεγίων» στη δημόσια Εκπαίδευση
Διευκρινίσεις Υπουργείου επί των ισχυρισμών για δυνατότητα πρόσληψης «αποφοίτων Κολλεγίων» στη δημόσια Εκπαίδευση

Διευκρινίσεις Υπουργείου επί των ισχυρισμών για δυνατότητα πρόσληψης «αποφοίτων Κολλεγίων» στη δημόσια Εκπαίδευση

Σχετικά με τους ισχυρισμούς περί «δυντότητς αποφοίτων Κολλεγίων να προσληφθούν στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικοί» που περιλαμβάνεται στη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και σε απάντηση δημοσιευμάτων διευκρινίζονται τα εξής:

Η νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύει το σεβασμό της χώρας  στο  δίκαιο της Ε.Ε. ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο  υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589/2019 είχε προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας συμμετοχής υποψηφίων, κατόχων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (Τροποποίηση ΠΔ), πλαισίου που ίσχυε έως και το 2019, για τον διορισμό ή πρόσληψη ως εκπαιδευτικών μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Τα ως άνω προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και επικαλείται τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. και είχαν ως αποτέλεσμα την διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης.

Γενικά, η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα προβλέπεται για:

  • 1. Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής
  • 2. Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • 3. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
  • 4. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Η χώρα μας οφείλει να σέβεται και σέβεται ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. το Ενωσιακό Δίκαιο και την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Οδηγία που διασφαλίζει για όλους ευκαιρίες για εργασία χωρίς αποκλεισμούς.

Σύνοδος Πρυτάνεων: Να αποσυρθεί η ρύθμιση για τα κολέγια

Την απόσυρση της ρύθμισης για τα κολέγια ζητεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων από το υπουργείο Παιδείας. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της ς και με παρέμβασή της η Σύνοδος θεωρεί ότι εγείρει σημαντικά προβλήματα για το καθεστώς προσλήψεων, σε θέσεις εκπαιδευτικών, πτυχιούχων κολεγίων.

Μάλιστα, βάλει κατά της ρύθμισης της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, σημειώνοντας ότι καταργείται η παιδαγωγική επάρκεια ως προϋπόθεση για να προσληφθούν εκπαιδευτικοί.

Ενδεικτική είναι η αναφορά της Συνόδου πως «δεν είναι σαφές πως θα αποδίδεται η επαγγελματική ισοδυναμία και με ποια διαδικασία». «Επίσης, σε σχέση με προηγούμενους Νόμους καταργείται η αναφορά στην παιδαγωγική επάρκεια ως προσόν διορισμού», τονίζεται ακόμη και προστίθεται:

«Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι τα προσόντα του προσωπικού που έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτό εξασφαλίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής».

Αναλυτικά η παρέμβαση της Συνόδου για το ζήτημα:

«Το άρθρο 50 του παρόντος Νομοσχεδίου αποτελεί τροποποίηση διάταξης προηγουμένου νόμου η οποία προέβλεπε ρητώς ότι: «Τα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά [ενν. για πρόσληψη εκπαιδευτικών και διορισμό] αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)» (βλ. παρ. 5, άρθρο 54 του νόμου 4589/19). Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, τα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά πλέον όχι μόνο όταν έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αλλά και εφόσον έχουν «απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων… ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού» (βλ. άρθρο 50 του σχεδίου νόμου). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να διορίζονται στα δημόσια σχολεία, είτε ως μόνιμοι και είτε ως αναπληρωτές, απόφοιτοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής και ιδιωτικών κολεγίων της ημεδαπής (που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού), αφού αποκτήσουν απλώς την επαγγελματική ισοδυναμία. Δεν είναι σαφές πως θα αποδίδεται η επαγγελματική ισοδυναμία και με ποια διαδικασία.

Επίσης, σε σχέση με προηγούμενους Νόμους καταργείται η αναφορά στην παιδαγωγική επάρκεια ως προσόν διορισμού. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι τα προσόντα του προσωπικού που έχει την ευθύνη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό και αυτό εξασφαλίζεται με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής.

Εάν το άρθρο 50 έχει ως στόχο τη συμμόρφωση της χώρας μας ως Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ενωσιακό Δίκαιο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι αναφερόμαστε στα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτώνται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν είναι Ευρωπαϊκή υποχρέωση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ότι: μιλάμε για επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(και όχι επαγγελματικά δικαιώματα γενικά, ή επαγγελματικά δικαιώματα που
αποκτώνται σε Κράτη που να μην ανήκουν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ο βασικό κορμός του παρόντος Νομοσχεδίου αφορά στη Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης η οποία θα αναλάβει ουσιαστικό έλεγχο των προγραμμάτων Σπουδών και της γενικότερης λειτουργίας των δημόσιων ΑΕΙ. Αυτός όμως ο φορέας δεν έχει δυνατότητα ελέγχου σε άλλες εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στην Ελλάδα των οποίων οι απόφοιτοι με το άρθρο 50 θα έχουν στην ουσία τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων ΑΕΙ».

Διορισμός με πτυχίο κολεγίου

Εισιτήριο στους αποφοίτους των ιδιωτικών κολεγίων να εργαστούν στην ελληνική εκπαίδευση δίνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Η σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις. Τα διοικητικά συμβούλια της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ θα ασχοληθούν με το θέμα, με σαφώς αρνητικές προθέσεις, καθώς βλέπουν να υποβαθμίζεται το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά ο Νίκος Παπαχρήστος, οργανωτικός γραμματέας της ΟΛΜΕ και μέλος της παράταξης της Ν.Δ. ΔΑΚΕ, μίλησε στην για ακύρωση των πανεπιστημιακών τίτλων. «Τίθεται και ζήτημα ακαδημαϊκό αλλά και ηθικής τάξης για τους πτυχιούχους των σχολών δημόσιων ΑΕΙ», τόνισε.

Ειδικότερα, το άρθρο 50 του ν/σ για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης –κατατέθηκε στη την Παρασκευή και σήμερα αρχίζει η συζήτηση επ' αυτού στην αρμόδια Επιτροπή– ορίζει ότι «τα πτυχία από εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν 1) αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΠ, ή 2) απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010, ή 3) απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο για κλάδο εκπαιδευτικού».

Με το ισχύον σύστημα, οι κάτοχοι παιδαγωγικών πτυχίων από ξένα ΑΕΙ για να διεκδικήσουν διορισμό στην εκπαίδευση πρέπει να έχουν αναγνώριση του τίτλου από τον ΔΟΠ. Η ρύθμιση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως προσθέτει τις δύο άλλες εναλλακτικές. Μέσω αυτών, οι πτυχιούχοι των κολεγίων, τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα, αφού έχουν πάρει επαγγελματική ισοδυναμία, μπορούν να διεκδικήσουν διορισμό στην εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ.

Η ρύθμιση υπαγορεύθηκε από παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το υπ. Παιδείας από το 2019 ότι η Ελλάδα αποκλείει τα πτυχία που έχουν δοθεί από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα παραρτήματά τους. Πρόκειται για την παρατήρηση 4061/2019 της Ε.Ε. και, όπως τονίστηκε στην «Κ» από στελέχη του υπουργείου, «το warning letter αφορά συγκεκριμένα εκπαιδευτικούς και την απαιτούμενη συμμόρφωση του νόμου 4589/19».

Ωστόσο, το υπ. Παιδείας παραβλέπει ότι στο ισχύον καθεστώς υπάρχει όρος «για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» πριν διοριστούν. Επίσης, στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές ότι δίνονται ακόμη και μονοετείς προπτυχιακοί τίτλοι από ελληνικά κολέγια. Υπήρξε έλεγχος της κατάστασης στον κλάδο των κολεγίων, πριν καταρτισθεί η ρύθμιση; Η ηγεσία του υπουργείου δεν θεωρεί ότι «η ελληνική πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών» πριν διοριστούν; Η απουσία ελέγχου στον κλάδο των κολεγίων καθιστά απαραίτητες τις διευκρινίσεις για τη σπουδή του υπ. Παιδείας για τη ρύθμιση.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο ν/σ ορίζεται ότι πλέον στη 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, τα σχολεία δεν θα είναι κλειστά όπως τώρα στο πλαίσιο της αργίας, αλλά θα κάνουν εκδηλώσεις προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών και μετά μάθημα. Βέβαια, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η αργία, διότι έτσι καταργείται η θρησκευτικότητα του εορτασμού. Και αυτό παρότι ο εορτασμός είχε καταλήξει ημέρα σχόλης για τους μαθητές χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο. Χθες, λοιπόν, στελέχη του υπουργείου ανέφεραν στην «Κ» ότι οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα ολοκληρώνουν το καθημερινό τους ωράριο. Στο πλαίσιο αυτού, ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει να αφιερώνει κάποιες ώρες στο έργο των Τριών Ιεραρχών και ίσως σε εκκλησιασμό, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα πραγματοποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση