Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Η και Σποράδων έγκαιρα, έχει ξεκινήσει την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για την επόμενη τριετία 2021-2024, βάσει των στοιχείων της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και, όσων στοιχείων ήταν γνωστά έως την προκήρυξή του, προϋπολογισμού 6.540.59479 € με Φ.Π.Α. 13%,  καθώς και του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό έως 30% για τα σχολικά έτη 2021-, -2023 & 2023-2024 και (30% δικαίωμα προαίρεσης +5μηνη ) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο εν λόγω βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, στάδιο το οποίο  καθόρισε τον τρόπο ανάθεσης του μεταφορικού έργου με την έναρξη του τρέχοντος  σχολικού έτους, στους προσωρινούς μειοδότες του εκκρεμούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων το έργο της μεταφοράς των μαθητών πραγματοποιείται αφενός με δημόσια συγκοινωνία, δηλαδή με ΕΜΔ, τα οποία θα μοιραστούν στους δικαιούχους μαθητές από τους διευθυντές των σχολείων και αφετέρου με δημόσιες συμβάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά μεταφορά μαθητών.

Η σημαντική διαφοροποίηση την φετινή σχολική χρονιά είναι ότι βάσει της εφαρμοζόμενης για την μεταφορά μαθητών 50025/18 ΚΥΑ οι μαθητές των νηπιαγωγείων και της Α & Β δημοτικού υποχρεωτικά μεταφέρονται με δημόσια .

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στα συγκεκριμένα μισθωμένα οχήματα μεταφέρονται σε αρκετές περιπτώσεις και μαθητές μεγαλύτερων τάξεων εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητά τους αντί να μεταφέρονται με δημόσια συγκοινωνία.

Με την έναρξη λειτουργίας των σχολείων στην ΠΕΜΣ υλοποιούνται 153 δρομολόγια με και μέσω 20 συμβάσεων με τους σχετικούς αναδόχους οι οποίοι  θα υλοποιήσουν τα δρομολόγια έως την ολοκλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Για τα άγονα δρομολόγια (3) (δεν έχει δοθεί καμία προσφορά) και για τα νέα για τα οποία θα προκύψει ανάγκη σύμφωνα με τα νέα δεδομένα θα τηρηθεί η διαδικασία ανάθεσης μέσω σχετικής πρόσκλησης για προσφορών.

Έχοντας υπόψη τα περσινά δεδομένα, με μισθωμένα οχήματα θα μεταφέρονται περίπου 1.500 μαθητές και για μετακινήσεις μαθητών με δημόσια συγκοινωνία έχουν δοθεί 2.200 ΕΜΔ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 200 ΕΜΔ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε δηλώσεις της η Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη ανέφερε:  «Η Περιφερειακή Ενότητα με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια μεταφοράς των μαθητών, πραγματοποίησε έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς για τρία σχολικά έτη 2021-2024.

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα στη μαθητική κοινότητα, ακούμε τα αιτήματά τους και διενεργούμε έγκαιρα τις διαδικασίες που προβλέπονται σχετικά με την ασφαλή μεταφορά τους, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά, μορφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχηθώ, σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς καλή σχολική χρονιά, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που συστήνονται από τους ειδικούς.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας για την υπεύθυνη εργασία της και την έγκυρη διευθέτηση όλων των διαδικασιών σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών».

 

 

 

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση