Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Αναστολή λειτουργίας τμημάτων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου
Αναστολή λειτουργίας τμημάτων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Αναστολή λειτουργίας τμημάτων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Ανστολή λειτουργίς τμημάτων των 1 ου Βόλου, 8 ου Βόλου και 2 ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά COVID-19 και ύστερα από την της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Βόλουαλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Β5 – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου.

Η αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών,  ήτοι από 15/04/ έως και 28/04/.

 

Αναστολή λειτουργίας τμημάτων των 1 ου ΓΕΛ Βόλου, 8 ου ΓΕΛ Βόλου και 2 ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας

Επίσης, ύστερα από την των διευθυντών του 1 ου ΓΕΛ Βόλου, του 8 ου ΓΕΛ Βόλου και του 2 ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας αλλά και τις
γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων:
 Α1 του 1 ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών ήτοι από 16/04/2021 έως και 27/04/2021
 Α1 του 8 ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών ήτοι από 16/04/2021 έως και 29/04/2021
 Α2 και Γ2 του 2 ου ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών ήτοι από 16/04/2021 έως και 27/04/2021.

"Αλιεύοντας" την είδηση